je ECHTE ik (2)


Zoals in mijn vorige blog al gezegd, behandelt David G. Benner in het boekje Gods geschenk jezelf te mogen zijn (met als ondertitel: Ontdek je echte ik) in hoofdstuk 2 het onderwerp God kennen.

God heeft zich laten kennen
Allereerst schrijft Benner dat God zich heeft laten kennen. Hij wil gekend worden. ‘Openbaring is fundamenteel voor Gods karakter. God wil zichzelf aan ons bekendmaken.’ Mensen kunnen dus God kennen. Ons kennen zal bestaan uit een objectief kennen en daarnaast kan het ook een persoonlijk kennen (ervaring) behelzen. Beperkte kennis van God (persoonlijk kennen) is meer waard dan onbeperkte kennis over God (objectieve kennis) (naar een citaat van J.I. Packer). Daarnaast vereist God kennen ook overgave; dit kennen vraagt een reactie van ons.

God kennen = Jezus ontmoeten
Jezus is het beeld van de onzichtbare God (Kolossenzen 1 :15). Anders gezegd: De onzichtbare God is zichtbaar geworden in Jezus. ‘Jezus is de brug tussen hemel en aarde, tussen de mens en God.’ Echt God kennen betekent daarom ‘Jezus persoonlijk ontmoeten’. Jezus leren kennen door met hem een relatie aan te gaan. Relaties ontwikkelen en krijgen diepte door tijd samen door te brengen (de kern van het gebed).

Jezus ontmoeten via de bijbel
Jezus ontmoeten, zijn leven binnen stappen doe je allereerst via de evangeliën (de bijbel). ‘Mediteren over het evangelie geeft ons de gelegenheid specifieke momenten van Jezus’ leven binnen te stappen en zo zijn ervaringen te delen. Gedeelde ervaring is de kern van iedere vriendschap. Als we ons in deze meditatie over Jezus’ werk door de Geest laten leiden zullen we dat ervaren.’ De bijbel lezen kan je allerlei informatie opleveren over Jezus, ‘maar dat is niet hetzelfde als hem (AG: Jezus) persoonlijk in de gebeurtenissen van zijn leven ontmoeten’. Volgens Benner ligt er veel ‘transformeerden kracht in mediteren over de evangeliën’.

God kennen in ons dagelijks leven
Een tweede ‘bron om tijd met God door te brengen is het besef van Gods tegenwoordigheid in ons dagelijks leven’. ‘Veranderende levensomstandigheden (…) geven ons belangrijke mogelijkheden om God en onszelf beter te leren kennen. Ze bieden een gelegenheid om te bekijken waar God in deze ervaring is en wat God ons aanbiedt waardoor we kunnen groeien.’ De aanwezigheid van God in het leven en in ons leven is een feit. ‘Wat ontbreekt, is het besef ervan.’ Benner geeft aan dat dat de kern van onze geestelijke reis is: ‘Gods tegenwoordigheid leren onderscheiden, de werkelijkheid leren zien. Maar niets is gevaarlijker dan denken dat we al zien, terwijl dat niet zo is’. 


Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder