je ECHTE ik (3)In hoofdstuk 3 begint David G. Benner in het boekje Gods geschenk jezelf te mogen zijn met het onderwerp jezelf kennen: ‘de eerste stappen naar zelfkennis’.

Weten dat je diep geliefd bent
Benner begint bij het begin en hij citeert daarbij J.I. Packer die de volgorde van dit kennen benoemt: ‘Waar het vóór alles op aankomt, is dan ook niet het feit, dat ik God ken, maar het veel belangrijker feit, dat Hij mij kent.’ ‘Al onze kennis van God is afhankelijk van Gods voortdurende initiatief ons te kennen.’ Dat roept de vraag op: hoe kent God ons? Wat vindt God van jou? Allereest is het een persoonlijk (individueel) kennen. Daarnaast heeft God ons lief, ‘op een diepe, intense manier die ons voorstellingsvermogen te boven gaat’. ‘De waarheid is dat God van je houdt met (…) “een gepassioneerde, intens betrokken belangstelling”.’ ‘Godskennis noch zelfkennis kunnen echt groeien, tenzij het begint met het besef hoeveel God van ons houdt.’ ‘Om te zorgen dat de kennis van Gods liefde ons echt transformeert, moet het de basis van onze identiteit zijn.’

De ongewenste delen van jezelf kennen - zelfaanvaarding
Wil echte zelfkennis jou transformeren, dan moet je ook de afgewezen, buitengesloten delen van het ik leren kennen, ze omarmen. Het ontkennen van ongewenste delen (van het ik) gaan door ze te ontkennen niet weg, maar ‘ondergronds’. Ze verstoppen zich. ‘Ze gaan buiten het zicht verder, waar we het ons niet bewust zijn, en vandaar uit hebben ze een groeiende invloed op ons gedrag.’ Onze jeugd heeft ertoe geleid, dat wij alleen de meest acceptabele delen van ons ik erkennen. De ongewenste delen kunnen alleen genezen (transformeren) als we ze omarmen, toestaan ‘dat ze door liefde zacht worden gemaakt’. Benner noemt allerlei voorbeelden van deze ‘onderdelen’ of aspecten: je zwakke of onzekere ik, je bedrieglijke ik, je ik die een goede indruk wil maken, etc. ‘God toestaan mij te aanvaarden zoals ik ben (AG: inclusief de door mij afgewezen delen), helpt mij mezelf ook te aanvaarden.’ ‘Transformatie van het ik komt altijd na zelfaanvaarding.’ ‘Voordat we onszelf kunnen overgeven moeten we eerst onszelf zijn, want niemand kan loslaten wat hij of zij niet eerst bezit.’

De spirituele sleutel
‘De verborgen plek waar we God op een echt transformerende manier ontmoeten is in ons innerlijk. Bidden is God ontmoeten in de duisternis en eenzaamheid van die verborgen plaats. Niets minder dan zo’n ontmoeting met God in de diepte van onze ziel zal toegang verschaffen tot het diep kennen van God en het ik dat ons ware thuis is.’ (Matteüs 6 : 6). We zoeken de spirituele sleutel (tot transformatie) veelal buiten onszelf, maar de sleutel ligt binnen. In ons innerlijk.Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder