je ECHTE ik (6)


In hoofdstuk 6 schrijft David G. Benner in het boekje Gods geschenk jezelf te mogen zijn over Je echte ik ontwikkelen. Dit nadat in het vorige hoofdstuk het ontmaskeren van je onechte ik aan de orde is geweest. Eerst moet je je onechte ik ontmaskeren voordat je je echte ik kan ontwikkelen.

Je echte ik
Benner komt in hoofdstuk 6 terug op zijn stelling uit het eerste hoofdstuk: “De antropologische vraag (wie ben ik?) en de theologische vraag (wie is God?) zijn fundamenteel niet te scheiden.” “Het echte ik is precies het tegenovergestelde van alles wat ik heb beschreven als het onechte ik.” Je vindt je echte ik door God te zoeken. Ons echte ik kan alleen bestaan in relatie met God. Je identiteit is wie je bent en wordt in Christus.

Roeping
Je echte ik brengt naast vrijheid ook een roeping met zich mee. “Onze roeping, (…), kunnen we alleen begrijpen in relatie tot degene die roept.” Benner onderscheidt een aantal niveaus in die roeping: we zijn geroepen 1) om volledig mens te zijn; 2) om christen te zijn. “Maar we kunnen onze roeping ook zien in (…), de manier waarop we vanuit onze uniciteit leven binnen de meer algemene oproep volledig mens te worden” en christen te zijn (en te worden). Ieder van ons heeft een specifieke roeping die is gebaseerd  op onze unieke identiteit, gaven en persoonlijkheid. Een roeping die ligt in de gegevens van mijn bestaan. “Mijn temperament, mijn persoonlijkheid, mijn kwaliteiten, mijn interesses en passies zeggen niet alleen wie ik ben, ze zeggen allemaal iets over wie ik geroepen ben te zijn.” God schept ieder van ons uniek. “God komt ons ook tegemoet in onze uniciteit.” Hij wil ons door Christus te volgen brengen bij ons meest echte, unieke ik.

Geluk en onze vervulling
“Ons geluk is voor God belangrijk. (…) Wat hij ons wil geven is de diepe vreugde die het resultaat is van het vinden van ons ik in Christus”. “Ook onze vervulling is voor God belangrijk”. Hij wil niet ons onechte ik vervullen, maar ons echte ik. Ons ik-in-Christus. Dit is de enige ik waarin je ooit je authenticiteit zal vinden.

Epiloog: de weg van transformatie
Het boek gaat over de geestelijke reis van je onechte ik naar je echte ik. Benner’s boek gaat over de weg van transformatie. “God ontmoeten in onze diepten transformeert ons van binnenuit.” “Ons hart is de plaats waar God wil wonen.” Bij deze geestelijke reis mag het ik niet worden overgeslagen. “We moeten het omarmen en diep kennen.” Augustinus bad het al: “Mag ik u kennen, mag ik mezelf kennen.” 

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder