Paradoxen - ter afsluiting


De serie over de paradox ga ik nu afronden. Ik wil graag eindigen daar waar ik begonnen ben.

Brené Brown schreef in haar boek Verlangen naar verbinding: “Er echt bij horen vraagt niet van je om te veranderen wie je bent; het vraagt van je om te zijn wie je bent. Het enige wat we zeker weten is dat we op deze zoektocht moeten leren omgaan met de spanning van veel paradoxen, (…)” (p.49).

Laten we onszelf de vraag stellen: hebben we in ons leven leren omgaan met de spanning van veel paradoxen? Niet door ze op te lossen, maar door ze te aanvaarden?

Één van mijn leermeester hield mij ooit voor: “Bewustwording is het begin van de verandering.” Ik heb via deze serie blogs over paradoxen geprobeerd een bijdrage te leveren aan die bewustwording.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder