Inleiding op Energie van de Geest


Recent verscheen het boek Energie van de Geest van Philip Troost met als ondertitel: Het vergeten geheim van een vitaal geloof. Een boek dus over de Heilige Geest en energie. De aanleiding voor dit boek is volgens de schrijver ‘het idee dat spiritualiteit of geestelijk leven een ander register zou zijn, dat je van tijd tot tijd opentrekt om een mooie geestelijke ervaring op te doen’. Een ‘ervaring weg bij mijn dagelijkse ervaring.’ Een ervaring omhoog. Op zoek naar ‘het hogere, het absolute, het goddelijke’.

Philip wil ‘op zoek naar een manier van geloven waarbij ik het geestelijke niet als een alternatief voor het aardse hanteer of als een beweging bij dat aardse vandaan, maar als verbonden met en geïntegreerd in die aardse bestaanswijze’. Dus geen scheiding tussen hemel en aarde, tussen geestelijk en lichamelijke aspecten van het leven, maar juist samenhang. Hij denkt dat energie een belangrijke sleutel is als hij op zoek gaat naar die samenhang.

De schrijver onderscheidt in zijn boek vier levensdomeinen: het lichamelijke, het psychische, het sociale en het geestelijke terrein. Hij heeft de volgende bedoeling met zijn boek: ‘De verschillende levensterreinen verwijzen naar elkaar op een manier die iets laat zien van de samenhang van het leven als geheel, zonder dat de eigenheid van elk terrein verloren gaat.’ ‘Het bestuderen van deze onderlinge samenhang levert iets extra’s op. Namelijk een aanvullende blik bij wat we kunnen zien wanneer we een bepaald domein alleen van binnenuit willen begrijpen.’

Dit staat Philip voor ogen met zijn boek: ‘het fysische fenomeen energie te bekijken om meer te gaan begrijpen van wat er zich afspeelt op de niet-fysieke levensgebieden van de mens’. ‘En wat dat dan betekent voor geloof en geestelijk leven.’

Philip wijst er op dat om zijn boek goed te begrijpen je de basiskennis over energie zoals hij die beschrijft in hoofdstuk 1 en 2 nodig hebt. In een volgende blog beschrijf ik daarom de inhoud van hoofdstuk 1.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder