Bijbellezen is een zaak van het hart

Ik heb mij de laatste tijd vooral beziggehouden met prof. Dr. Arnold Huijgen. Ik kwam hem op het spoor via een recensie over zijn boek Lezen en laten lezen – Gelovig omgaan met de Bijbel. Vervolgens heb ik zijn boek gekocht, gelezen en bestudeerd. Huijgen is ook actief op het internet: ik heb inmiddels diverse blogs van hem gelezen. Recent (25 november jl.) zag ik een interview tussen Adries Knevel en Arnold Huijgen op de tv.

Niet ratio of emotie maar het hart
De recensie viel mij op, omdat iemand mij had voorgehouden: je kunt het Woord van God (de Bijbel dus) alleen kennen door of via de ratio. Ratio werd daarbij gezet tegenover (tegenstelling) emotie en gevoel. Huijgen pleit in zijn boek voor een andere zienswijze: “’Afstemming’ gaat niet om een gevoelsmatige lezing tegenover een verstandelijke lezing, maar juist om de dieper liggende eenheid van het leven, die voorafgaat aan het onderscheid tussen verstand, wil en gevoel. Die diepste eenheid van het leven ligt volgens de Bijbel in het hart (p.14).” Met ‘afstemming’  bedoelt Huijgen “dat je overeenstemming vindt met wat er klinkt in de tekst (p.13).” Het gaat hem “om de dieptedimensie van de tekst, waarin de levende God ons aanspreekt (p.13).”

Rationalisme
Huijgen waarschuwt in zijn boek voor een (vooral) rationalistische benadering van de Bijbel. Één van de redenen waarom Huijgen het boek schreef is het gevaar dat hij ziet in “een diepgeworteld rationalisme in de benadering van de Schrift (p.17).” “Met rationalisme bedoel ik (AG: Huijgen) de poging om de waarheid van de Schrift te zekeren op een manier die algemeen inzichtelijk te maken is voor het verstand en die als techniek werkt (p.17).”

Afstemming en instemming
Hij schrijft verderop in zijn boek: “De grondhouding (of dispositie) die nodig is voor een gelovige omgang met de Schrift, kun je ook een ‘stemming’ noemen (p.137).” “’Stemming’ helpt ook om de tegenstelling tussen intellect en affect (verstand en gevoel) te boven te komen (p.138).” Waarheid draait om afstemming en vraagt instemming. Natuurlijk zit er volgens Huijgen aan de waarheid ook een intellectuele kant, maar “zonder hart wordt dat al snel farizeïsme. Het gaat allereerste om waarheid in het binnenste. Waar de snaar van het hart wordt geraakt, vult de waarheid het gemoed. De waarheid draagt het karakter van ervaring, van bevinding (p.139).”

In mijn volgende blog kom ik terug op het genoemde interview tussen Adries Knevel en Arnold Huijgen. 

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder