De zin van het leven

Ik las het boek De zin van het leven van Fokke Obbema. Het boek kreeg de ondertitel Gesprekken over de essentie van ons bestaan mee. Obbema schreef niet toevallig dit boek en had niet toevallig allerlei gesprekken over de essentie van ons bestaan. Wat gebeurde er met hem? Hij ging in 2017 “plotseling even dood”. Zijn hart hield er mee op. Twee uur later en 10 gebroken ribben verder klopte zijn hart weer en kon hij vervoert worden naar het ziekenhuis. Ca. 14 dagen later fietste hij weer met zijn dochter naar de bakker. “Ik behoorde tot de groep van 10 procent die er zonder kleerscheuren vanaf komt. Kon het leven nu zijn normale loop hernemen? Kon ik van ‘gezond’ naar ‘even dood’ naar ‘weer gezond’ in pakweg twee weken? Zeker is dat ik dat wilde.” 

Maar, zo simpel ging dat niet. Obbema moest zijn hartstilstand zien te verwerken. Naarstig ging hij op zoek om een bevredigende verklaring te vinden voor zijn hartstilstand. “Met kennis over de toedracht wilde ik de illusie van controle over mijn bestaan terug. Maar uiteindelijk ben ik bar weinig te weten gekomen.” “Minder controle over mijn bestaan dan ik zou willen – ik ervoer het heel concreet, maar het geldt voor ons allen. Tastend in het duister bewegen we ons voort, terwijl we doen alsof ons pad helder wordt verlicht. Voor een wezenlijk onderdeel van ons bestaan schermen we ons zo veel mogelijk af – ik heb het over de dood. Bij voorkeur denken we niet aan hem, alsof ons bestaan eeuwig voortduurt.” “(…) wat meer reflectie op de dood kan geen kwaad”. “En dan niet zozeer om aan hem te wennen, (…), maar vooral om een poging te doen te bevatten wat ons leven eigenlijk voorstelt: wat is de betekenis ervan, heeft dit alles zin? Je hoeft niet even dood te zijn geweest om te worstelen met deze existentiële vragen.” 

En zo heeft Obbema 40 vraaggesprekken gevoerd met “zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de eerste vraag telkens luidde: ‘Wat is de zin van ons leven?’” Deze vraaggesprekken zijn gebundeld in dit boek. Ze vormen een weerslag van zijn zoektocht naar antwoorden. Zijn zoektocht leverde hem een berg levenswijsheid op die hij als het ware terugbrengt tot een samenvatting of de essentie van deze wijsheid in de vorm van zeven belangrijke inzichten. Zo is bijvoorbeeld zijn eerste inzicht de volgende: “kwetsbaarheid als essentie, het belang van verbinding”. Ik vond het leerzaam en nuttig om kennis te nemen van die berg levenswijsheid en van Obbema’s ‘samenvatting’ aan het eind van het boek in de vorm van zeven belangrijke inzichten.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder