Magda viel van haar geloof - Edith behoudt het (2)

Inleiding
Ik schreef al eerder over een interview met Edith Eger in de Volkskrant. Het interview levert mij veel stof tot nadenken op of vraagt mijn aandacht.

Één van die ‘triggers’ is de volgende vraag/opmerking en antwoord (van Edith). “Uw zus Magda viel in Auschwitz van haar geloof.” Edith antwoord dan: “‘Ik (AG: Magda) kan niet geloven in een God die dit allemaal laat gebeuren’, zei ze.” Edith ziet dat anders, viel niet van haar geloof: “Ik voelde dat God daar bij me was. Het is niet God die mijn ouders en zo veel anderen heeft vermoord, hè, het waren mensen. Voor mij is God liefde.”

Bijzonder! Twee zussen allebei opgegroeid in hetzelfde gezin van herkomst, allebei de gruwelijkheden van Auschwitz meegemaakt en overleeft. De ene (Magda) zegt haar geloof in God vaarwel naar aanleiding van haar ervaringen in Auschwitz. De ander blijft geloven in haar God en zegt over Hem ondanks Auschwitz: God is liefde.

Niet zonder hoop - Tomáš Halík
Ook Halík staat in zijn boek Niet zonder hoop stil bij dit bezwaar tegen het christendom. Hij schrijft in de hoofdstukken X tot XIII over het Bijbelboek Job en behandelt vragen als: Hoe verhoudt het kwaad en God zich ten opzichte van elkaar? En: Hoe kan een goede God het lijden en het kwaad toestaan in deze wereld? Die verhouding is volgens Halík een raadsel.

Het raadsel is eenvoudig op te lossen door te zeggen: iemand is zelf schuldig aan het lijden dat hem toevalt. Of: God kan niet goed zijn dan wel God bestaat niet. Er is ook een andere oplossing. Een oplossing waar Halík voor pleit: “Op het mysterie van het lijden valt geen eenvoudig en eenduidig antwoord te geven, hoe vroom dat ook mag klinken. De spanning tussen Gods goedheid en zijn macht en de ervaring van de menselijke machteloosheid laat zich niet door geraffineerde theorieën ‘ter verdediging van God’, noch door het ‘schrappen van God’ oplossen en al evenmin door de schuld op de mens af te schuiven. Ze is een paradox waarmee wij moeten leren leven (…).”

Ik schreef eerder een blog over het genoemde boek van Halík: God en het lijden – het kwaad.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder