De Bruijne: liefhebben én gehoorzamen

Vrijdag 6 februari inaugureerde Ad de Bruijne als hoogleraar ethiek en spiritualiteit aan de Theologische Universiteit in Kampen (TUK). Verschillende bronnen berichten erover:
- het Nederlands Dagblad: De Bruijne verbindt tradities
- het Reformatorisch Dagblad: Ethiek en gevoel horen bij elkaar
- de website van de TUK zelf: Affect en Effect - Inauguratie prof. A.L.Th. de Bruijne

In zijn auguratie geeft De Bruijne aan, dat geloven vooral liefhebben is en daarnaast ook gehoorzamen. De Bruijne ziet zijn startpunt in het gevoel (de affecten). Verstand en wil hebben gevoel nodig. Kennis zonder gevoel is geen echte kennis. Wil zonder gevoel is onmogelijk. Ditzelfde geldt voor geloof: geloof is vooral affectief. “Alleen wie ook gevoelsmatig geraakt is door Christus, komt in beweging naar Christus en gaat lijken op Christus.” Alleen maar rationeel en objectief kijken naar de luister van de Heer, zonder onder de indruk te komen van die luister (zijn heerlijkheid), zal niet leiden tot een gaan lijken op Christus (naar 2 Korintiërs 3 : 18).

Maar, hoe zit het nu met gehoorzamen? De eerste stap bij gehoorzamen is een luisteren vol overgave en voor die overgave is geraakt zijn door God onmisbaar. Zo laat de Bruijne zien, dat gehoorzaamheid en affectie geen tegenpolen zijn, maar elkaar nodig hebben: voor echte gehoorzaamheid is een affectieve relatie tot God noodzakelijk.

In het leven van alledag hebben liefde en gehoorzaamheid elkaar nodig, want de “daadwerkelijke impact van Gods heerlijkheid spreekt niet vanzelf”. Er zijn perioden met sterke en perioden met zwakke geloofsaffecten. In zo’n ‘zwakke’ periode “kan een christen niet zonder een ethiek van luisteren en gehoorzaamheid, van bidden, en wachten op de tijd van meer genade”.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder