Bezoek je je eigen kerkdiensten?


Zoals gezegd startte onze gemeente met het gemeenteproject ‘Thuis in Gods huis’. Dag 6 uit het boekje gaat over de kerkdienst. “Zie Christus in het midden staan, dan ben je beter voorgesorteerd om een kerkdienst te beleven zoals God die bedoelt.” In de eredienst trekt Christus je bij je in-je-zelf-gekeerdheid vandaan naar zijn confronterende liefde.

Het thema van dag 6 (eredienst, prediking) houdt mij bezig. Broers en zussen uit onze gemeente gaan met een zeker regelmatig naar andere erediensten en verzuimen daarmee hun eigen kerkdiensten. Ik weet wel, dat ook in die andere erediensten het heel goed mogelijk is dat ze voluit het Evangelie horen. Maar ik (en anderen) mis ze op dat moment wel in de zin van dat onderlinge verbondenheid dan niet handen en voeten gegeven kan worden. Broers en zussen hebben dit ‘geestelijk bijtanken’ blijkbaar nodig, omdat ze iets missen in de prediking in onze gemeente. Het zijn broers en zussen die hongeren naar de rijkdom van het Evangelie en de liefde van Christus en die blijkbaar niet (altijd) aantreffen in hun eigen gemeente. Kinderen worden zo helaas al vroeg bijgebracht dat het blijkbaar niet zo veel uitmaakt waar je welke erediensten bijwoont.

Hoe gaan we dit ooit oplossen? Ze een norm voorhouden (je wordt geacht twee keer per zondag de eigen kerkdiensten te bezoeken)? Het kan zo hopeloos eenzijdig zijn en leiden tot wetticisme om zo te reageren op ‘shopgedrag’. Waarom kruipen we niet in de huid van de ander en proberen we te begrijpen wat hem of haar drijft? Waarom, waarom is er geen gesprek van hart tot hart mogelijk? Zo’n gesprek kan corrigerend naar twee kanten uitwerken. Vanzelfsprekend moeten beiden zich dan wel willen laten corrigeren. Er zijn soms wel gesprekken, maar veelal niet vanuit de huid van die ander en van hart tot hart. Gesprekken waarin we elkaar (beleefd) aanhoren, ieder licht zijn/haar mening toe en daarna gaan we over tot de orde van de (zon)dag. Waarom PRATEN we over dit soort zaken zo weinig met elkaar en trekken we gewoon ons spoor alsof er niets aan de hand is? WAAROM? Het is toch zeker iets wat je van geestelijke leidslieden in de kerk mag verwachten, dat daar het gesprek over gevoerd wordt? En we mogen het toch ook verwachten van (mondige) gemeenteleden?

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder