Met Aad Kamsteeg op reis (2)

Aad schrijft verder: “’(…) geen realistisch mens vindt het gemakkelijk zichzelf lief te hebben of te vergeven, en daarom moet iemands zelfaanvaarding gefundeerd zijn in het bewustzijn dat God hem aanvaardt in Christus. In zekere zin is de sterkste zelfliefde die we kunnen hebben (…) niet meer dan het spiegelbeeld van de levende overtuiging dat God ons liefheeft. Geloof dat in staat is zich te warmen aan het vuur van Gods liefde, en dat het niet nodig heeft liefde en zelfaanvaarding te stelen van andere bronnen, is in feite de wortel van heiliging.’”

Aad vraagt in zijn boek aandacht voor wie je in Christus bent. “’Alleen wie zich bewust van de voorrechten van zijn positie in Christus heeft de mogelijkheid om werkelijk te leven tot eer van God en naar Gods bedoeling.’” Wat zijn er veel mensen die worstelen met hun zelfaanvaarding en zelfliefde. Wordt de boodschap over wie we zijn in Christus in de kerk wel voldoende voor het voetlicht gehaald? Ook de boodschap wie wij zijn in Christus is een boodschap van genade.

De mate van onze aanvaarding door God hangt niet af van de mate van onze heiliging. “’We worden allemaal automatisch aangetrokken door de veronderstelling dat we gerechtvaardigd worden door de mate van onze heiliging.’” Dat onze redding niet zozeer afhangt van genade (Jezus Christus) maar van onze heiliging (onze prestaties, onze goede werken). “Maar wanneer dat onze grondhouding is, concentreren we ons voortdurend op de toereikendheid van onze eigen gehoorzaamheid en niet op Christus.” “’Veel van wat we hadden geïnterpreteerd als een gebrek aan heiliging in kerkmensen is in feite een gevolg van het kwijtraken van het juiste perspectief op de rechtvaardiging.’”

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder