Het gaat in het leven om relaties

Tim Keller begint zijn boek ‘Kruistocht – Het leven van koning Jezus’ met een hoofdstuk over de drie-enige God. Dat doet hij omdat hij in zijn boek begint bij vers 1 van het Bijbelboek Marcus: ‘Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.’ Het gaat in Marcus niet om een Jezus (een veelgebruikte naam) of om een Christus (een gezalfde koninklijke figuur), maar om de ‘Zoon van God’. In dit hoofdstuk zegt o.a. dit: ‘Als deze wereld door een drie-enige God geschapen is, dan draait alles in het leven eigenlijk om liefdesrelaties.’ Deze stelling werkt hij vervolgens uit voor verschillende godsbeelden.

Dat het in dit leven draait om liefdesrelaties of relaties is mij dit seizoen op de school voor pastoraat (Koinonia) duidelijk gemaakt. We zijn gemaakt om relaties te hebben. De basis van iedere menselijke relatie, maar ook de relatie tussen God en mensen, is het geven en ontvangen. Niet geven en nemen, maar geven en ontvangen. Ontvangen is anders dan nemen. Hans Groeneboer schrijft in zijn boek ‘Op de schouders van ouders – in vrijheid verbonden’ dat het principe van geven en ontvangen je de mogelijkheid biedt om je te verbinden met andere mensen. Geven en ontvangen is een basisvoorwaarde in het leven van de mens (als relationeel wezen).

Dit principe van geven en ontvangen doet mij ook beter begrijpen waarom in dit verband het godsbeeld zo belangrijk is. Stel je een abstract godsbeeld voor. In dat geval is God meer een Iets dan een Iemand. Van een relatie tussen God en mensen is dan nauwelijks sprake. Immers, hoe kan een mens geven aan en ontvangen van een Iets? Hoe kan een mens zich verbinden met een Iets? Misschien bedoelde Tim Keller dat met deze woorden, zoals neergeschreven in zijn boek: ‘Hoewel ik al jong geloofde dat de Bijbel het woord van de Heer is, had ik de Heer van dat woord nog niet persoonlijk ontmoet. Toen ik de evangeliën las, werd hij werkelijkheid voor mij.’ Hij geloofde wel in de Heer, maar die Heer was voor hem meer een Iets dan een Iemand. De Heer was voor hem geen levende werkelijkheid. Het komt er dus nogal op aan welk godsbeeld wij hebben.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder