Ben ik echt een zondaar?

Afgelopen zondag hoorde ik een preek waarin wel vijftig keer het woord ‘zondaar’ voorkwam. Vijftig keer het woord ‘zondaar’ horen in een tijdsbestek van twintig minuten. Hoe komen mensen na zo’n preek de kerk uit? Waarschijnlijk als zondaar. Als je zou vragen: Wie ben je (identiteit)? Dan zou het antwoord zijn: Ik ben zondaar! Nu is er veel meer in de preek gezegd en het tekstgedeelte was ook Marcus 2 : 13 – 17 en de Heidelbergse Catechismus (vooral) vraag en antwoord 81. Daarin gaat het o.a. over zondigen en over zondaars. Maar toch.

Ds. Bas Luiten heeft in dit verband ooit het volgende geschreven: ‘Hoeveel mensen zeggen dat: ik ben niets in Gods ogen? Mijn denkkader is, dat God mij aanziet in Jezus Christus, die mij door zijn Geest deel geeft aan zijn weldaden. Dat is kort gezegd, maar omvat alles. Zo kijk ik ook naar de gemeente: zij is de bruid van Christus, op de meest innige wijze met Hem verbonden. In dat kader probeer ik alles ter sprake te brengen wat te maken heeft met gebrokenheid, met besef van zonde en ellende, met wedergeboorte, met kerk zijn in deze wereld, enz…… Ik verdien niets, dat is waar, maar zeg dat dan. Want wie ik ben, wie we samen mogen zijn? Geliefde kinderen en erfgenamen van God! Duur en gekocht en betaald met het bloed van Jezus Christus (zie alle avondmaalsformulieren), al is er nog veel in ons dat tegen ons getuigt.”

Het gaat mij hier niet om de vraag of wij al dan niet zondigen. Dat doen we zeker. Het gaat mij (en Luiten volgens mij ook) om de vraag: Wie ben je? Wat is je identiteit? Dat is een belangrijke vraag, omdat wie je bent doorwerkt o.a. in wat je doet (gedrag). Volgens mij zijn wij geen zondaars (meer), maar geadopteerde kinderen van God. Kinderen die het bewijs van vrijspraak op zak hebben. Kinderen die zeker nog wel zondigen, maar geen zondaar meer zijn. Hun positie (hoe God tegen ze aankijkt) is niet die van zondaar, maar van geliefd kind! Is dat geen wereld van verschil?

Reacties

  1. Bemoedigend dit te lezen. Ik ben zelf ook de laatste tijd veel bezig met mijn positie in Jezus. Jezus is de vaste grond onder mijn voeten.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder