Evangelie van Jezus Christus (4)


Wolter Rose schrijft in zijn lezing ‘Verder met het evangelie van Jezus Christus’ (die is overgenomen in De Reformatie de nummers 18, 19 en 20) ook over ‘identiteit’.

Hij schrijft daar het volgende over: “Het Evangelie helpt ons ook verder wanneer we nadenken over identiteit. (…) Ik zou willen beweren dat het Evangelie een element in je leven brengt dat het meest bepalend is voor je identiteit. De God die als Hoogste Rechter je heeft vrijgesproken (AG: vrijspraak), is tegelijk degene die je een nieuwe identiteit geeft als lid van zijn huisgezin. Het belangrijkste in de identiteit van een christen is het gegeven dat je door God als kind bent aangenomen (AG: adoptie).”

Maar, hoe weet je nu of het wel goed zit met je identiteit? Of je identiteit evangelisch ingekleurd is? Rose zegt daar het volgende over: “Een goede graadmeter voor wat voor iemand belangrijke elementen in zijn of haar identiteit zijn is de manier waarop iemand omgaat met kritiek. (…) Het Evangelie kan je helpen om op een ontspannen manier met kritiek om te gaan, zelfs wanneer de manier waarop die kritiek geformuleerd is fout is. God heeft als Hoogste Rechter mij vrijgesproken, hij heeft als Vader mij aanvaard en hij heeft mij lief, terwijl hij nog veel meer reden heeft om kritiek te hebben op mijn geloof dan dat ene punt waarop ik op dat moment wordt aangesproken. Als je dat tot je door laat dringen, dan kun je ontspannen omgaan met kritiek, ook als het om iets gevoeligs gaat als jouw geloof. Misschien zit er wel iets in die kritiek, in ieder geval kun je er eens rustig om nadenken.”

“Sta ik open voor wat een ander zegt, ook als het kritisch is, of voel ik me meteen in de kern van mijn bestaan bedreigd wanneer iemand iets kritisch zegt over een onderwerp dat mij diep raakt? Als je beseft dat je identiteit vast ligt in wat God in jouw leven gedaan heeft en doet, dan kun je even een stapje terug doen en tegen jezelf zeggen: relax, je ziel en zaligheid hangt niet af van je geaardheid (AG: of iets anders).”

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder