Tim Keller: In alle redelijkheid (6)


Hier treffen jullie mijn samenvattingen aan van de hoofdstukken:
· 12 – Het (ware) verhaal van het kruis;
· 13 – De realiteit van de opstanding.
In deze blog schrijf ik over Het verhaal van het Kruis (hoofdstuk 12).

Hoofdstuk 12 opende mij ogen vooral voor het volgende: het sterven van Jezus is nodig voor vergeving van zonden (resultaat van het Kruis) én om wat de wereld belangrijk vindt om te keren, op zijn kop te zetten (patroon van het Kruis).

Wat bedoelt Keller daarmee? “Aan het Kruis wint Christus door te verliezen, triomfeert hij door de nederlaag, verkrijgt hij macht door zwakheid en dienstbaarheid, en rijkdom door alles weg te geven.” Winnen door te verliezen. Triomf door nederlaag. Macht door zwakheid en dienstbaarheid. Rijkdom door alles weg te geven. Wereldse waarden zoals winnen, triomf en macht keert Jezus om in verliezen, nederlaag, zwakheid en dienstbaarheid.

Keller vervolgt dan: “Deze omkering is zo in tegenspraak met het denken en doen van de wereld dat het een “alternatief koninkrijk” schept, een alternatieve werkelijkheid, een tegencultuur van mensen die erdoor veranderd zijn.” Die veranderde christenen zien geld als iets om weg te geven en macht als iets om mee te dienen. Die christenen hebben geen behoefte meer aan zelfrechtvaardiging (door geld, status, carrière, etc.). Anders gezegd: ze gaan meer en meer op Jezus lijken (2 Korintiërs 3 : 18). Als Jezus de waarden van deze wereld op zijn kop zette (en dat deed hij), dan geldt dat ook voor zijn volgelingen!

Wat een rust, bevrijding geeft dat! Je hoeft jezelf niet te bewijzen voor andere mensen. Je leeft niet voor de goedkeuring vanuit je omgeving. Je leven wordt niet beheerst door wat mensen van je vinden. Allemaal waarden van deze wereld, die geen waarde hebben in het Koninkrijk van Koning Jezus. Allemaal waarden die juist een belemmering (bedekking) vormen in het geestelijk veranderingsproces. Wie zou geen onderdaan willen zijn in zo’n Koninkrijk? Laat uw Koninkrijk komen!

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder