Tussen ideaal en werkelijkheid (1)

In de Visie van de EO (nr. 22; 30 mei t/m 5 juni 2009) staat een interview met Theo Visser: ‘Luisteren naar de lokgroep van Gods Geest’. Hij vertelt daarin over zijn reis naar India, die een geestelijke ontdekkingsreis werd. Maar waarom zo’n reis naar India? Visser geeft o.a. dit als antwoord: “Ik kon het voor mezelf niet langer verkroppen dat er zo’n wereld van verschil is tussen wat ik in de Bijbel lees – over de kracht van de Geest en de overwinningen van Gods Koninkrijk op het rijk van de duisternis – en de toestand van de kerk in Nederland.” Zeg maar het spanningsveld tussen het ‘ideaalbeeld’ zoals de Bijbel daarover spreekt en de weerbarstige werkelijkheid in de kerk.

Dit is ook precies het spanningsveld dat ik de afgelopen jaren in toenemende mate ben gaan ervaren. In toenemende mate omdat ik de afgelopen jaren meer zicht kreeg op de details van dat Bijbelse ideaalbeeld en daarnaast meer oog kreeg voor de menselijke kant van het kerk-zijn. Daardoor ben ik het verschil tussen ideaal en werkelijkheid als een steeds maar groter wordend verschil gaan ervaren. Dit verschil deed mij duizelen. Dat er spanning blijft bestaan tussen ideaal en werkelijkheid begrijp ik, maar hoe ga ik nu om met dit grote verschil? Hoe word het verschil hanteerbaar en voorkom ik dat ik er ziek van word?

Dat de werkelijkheid zo afwijkt van het ideaalbeeld kan ik zien als een falen. Een persoonlijk en gemeenschappelijk falen, dat de werkelijkheid niet beter in overeenstemming te brengen is met het ideaal. Maar falen leidt gemakkelijk tot zelfverwijt en dat haalt mij geestelijk onderuit, zodat ik bij de pakken ga neerzitten. Het verschil kunnen we ook weg bagatelliseren door bijvoorbeeld te zeggen, dat dit spanningsveld er altijd geweest is en er altijd zal zijn. Het verschil is ook te verdringen. Je schenkt er zo min mogelijk aandacht aan en leeft je (geloofs)leven. Falen, bagatelliseren en verdringen zijn volgens mij niet de juiste opties. Maar wat dan wel? In de volgende blog wil ik eerst schrijven over de antwoorden die Theo Visser vond. Waarover hij vertelt in het genoemde interview.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder