Goedkope óf kostbare genade

In het artikel ‘Oeverloze morele discussies? Wedergeboorte!’ van Arie de Rover komen de begrippen goedkope genade en kostbare genade voor. Hij leent deze begrippen of omschrijvingen van Dietrich Bonhoeffer (uit het boek Navolging). Kostbare genade vormt daarbij een tegenstelling met goedkope genade. Arie de Rover verklaart ‘kostbare genade’ met omschrijvingen als het diep geraakt zijn door de genade, de doorleving van genade.

Bonhoeffer legt in hoofdstuk 1 van zijn boek ook uit wat goedkope en wat kostbare genade is. Hij zegt daar o.a. het volgende over: “Goedkope genade betekent genade als leer, als principe, als systeem; (…). Goedkope genade betekent rechtvaardiging van de zonde en niet van de zondaar. Goedkope genade is genade zonder navolging, genade zonder kruis, genade zonder de levende, mensgeworden Jezus Christus. Kostbaar is de genade bovenal daarom, omdat ze God veel gekost heeft, omdat ze God het leven van zijn Zoon gekost heeft (…) en omdat voor ons niet goedkoop kan zijn, wat voor God duur is. Genade is zij vóór alles daarom, dat God zijn Zoon niet te kostbaar achtte voor ons leven, maar Hem overgaf voor ons. Kostbare genade is menswording van God.”

Het valt mij op dat Bonhoeffer zo fel is op goedkope genade. “Goedkope genade is de doodsvijand van onze kerk. Is de prijs die wij heden ten dage moeten betalen met de ineenstorting van de georganiseerde kerken, iets anders dan een noodzakelijke consequentie van de te goedkoop verworven genade? Onbarmhartig is de goedkope genade zeker ook voor de meesten van ons persoonlijk geweest. Ze heeft ons de weg tot Christus niet geopend, maar afgesloten. Ze heeft ons niet opgeroepen tot de navolging, maar verhard in de ongehoorzaamheid. Het woord van de goedkope genade heeft meer christenen te gronde gericht als welk gebod van de werken ook.”

Nu schreef Bonhoeffer in een heel andere tijd dan die van ons, maar ik kan de vraag toch niet van mij afzetten: Wat betekent genade voor mij, voor ons? En hoe gaan wij om in de kerk met genade? Hebben wij echt begrepen hoe kostbaar genade is? Daar de volgende keer meer over.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder