Huwelijksmoeiten en Christus

Wat doe je als er bij mensen sprake is van huwelijksproblemen? Moet je ze het zevende gebod voorhouden? Bij het lezen van ‘De vrijgevige God’ van Keller viel mij op, dat hij een andere insteek kiest. Hij schrijft o.a. dit: “De oplossing voor een slecht huwelijk is heroriëntatie op de radicale liefdestrouw van Christus in het evangelie. ‘Gij zult niet echtbreken’ krijgt betekenis in de context van deze liefde van Christus, vooral aan het kruis, waar hij u volledige trouw bewees. Alleen wanneer je de trouwe liefde van Christus kent, zul je werkelijk stand houden tegen wellust. Zijn liefde geeft vervulling – hetgeen voorkomt dat u van seksualiteit dingen verwacht die alleen Jezus kan geven.”[1]

Hij gaat dan zo verder: “Waar gaat het dus om? Een trouw (…) mens word je niet van een verdubbelde inspanning om morele regels te volgen. Alle verandering komt veeleer door een dieper verstaan van de redding door Christus, en door een leven vanuit de veranderingen die dit verstaan in uw hart bewerkt.”

Keller noemt in dit verband Efeziërs 5. “In Efeziërs 5 spreekt Paulus de gehuwden toe, maar speciaal de mannen. Veel van zijn brieflezers hadden vanuit hun heidense achtergrond nog een kwalijke kijk op het huwelijk.” Het is geen dreigen of puur vermanen wat Paulus doet in Efeziërs 5. Nee, hij houdt de brieflezers de redding door Jezus voor. Jezus aanvaardde de verantwoordelijkheid voor zijn bruid (AG: de kerk). Hij gaf zich over om haar te beschermen. Hij gaf zijn leven prijs om haar te behouden. Die redding verbindt Paulus met de liefde van een man voor zijn vrouw. De liefdestrouw in een huwelijk dient een afspiegeling te zijn van de redding door, de liefdestrouw van Jezus.

[1] De vrijgevige God – Tim Keller, pagina 94.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder