Vernieuwing van identiteit: als Jezus zijn

Bas Luiten schrijft in de Reformatie van 14 november 2009 over het ‘Met Christus omkleed’ zijn. Dit naar aanleiding van Galaten 3 : 27. “U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

Luiten zegt daar o.a. het volgende over. ‘Wie je bent, blijft bestaan, en toch komt er iemand over je die meer is dan jij. Er ontstaat een gezamenlijk bestaan, een twee-eenheid, tussen Christus en ieder die in Hem wordt ondergedompeld in de doop. Je doet dus nooit meer iets alleen. En andersom, Jezus doet het samen met jou. (…) Het is de bedoeling als mensen naar mij kijken dat ze meer van Hem zien en minder van mij.’

Luiten wijst op de actieve vorm waarin deze tekst is geformuleerd; ik heb mij met Christus omkleed. Maar doe ik dit zelf? Kan ik mezelf met Christus omkleden? ‘God is in de doop de handelende persoon. Hij is de enige die een mens in Christus kan begraven en vervolgens kan laten opstaan (Rom. 6). (…). Maar gelovig daarvoor kiezen doe je wel zelf. (Let wel: niet uit jezelf, maar wel zelf). Het kleed impliceert de eigen verantwoordelijkheid die we houden. Onze identiteit wordt nieuw, we worden er niet van beroofd. Het is een complete wedergeboorte.’

Vervolgens is het ook de kunst om voortaan elkaar zo te zien. ‘(…) eerst Christus zien, en pas dan en zo die ander.’ In Christus verdwijnen de verschillen (Jood of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw: Galaten 3 : 28). “(…) het is nog steeds een kwestie van op de juiste wijze kijken naar elkaar, eerst Christus ontdekken in elkaar.’

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder