Theoloog met stoornis

Ik het ND las ik de afgelopen twee weken een viertal artikelen over autisme bij theologen. O.a. het artikel ‘Theoloog met asperger: geen probleem’. In dit artikel wordt m.i. een belangrijke opmerking gemaakt. “Het is ronduit gevaarlijk mensen met stoornissen in een verdacht hokje te stoppen. Dit gaat in tegen het belijden dat alle mensen naar Gods beeld geschapen zijn, allen gezondigd hebben en allen onder de gevolgen van de zonde lijden. Daarin zijn geen categorieën van meer of minder, slechter of beter.” Het is denk ik goed om dit vast te houden.

Het artikel stelt verder dat theologen met stoornissen in het autismespectrum (en andere stoornissen) zeker wel goede theologen kunnen zijn. De schrijvers zien een rol weggelegd voor ouderlingen en kerkelijke vergaderingen om desnoods corrigerend op te treden richting hun geestelijke leiders. Ze geven ook aan dat deze corrigerende functie zeker niet gemakkelijk is en soms zelfs haast niet (meer) is in te vullen. Het artikel eindigt vervolgens zo: “Ouderlingen zijn helaas soms niet bij machte kleine pausdommen te voorkomen.”

In het ND van 28 mei schrijft Nicolette Silvis dat autisme bij theologen wel een probleem is. Waarom? Omdat een predikant in zijn ambtswerk juist op die gebieden waar het autisme hinderend werkt actief is: “inlevingsvermogen, persoonlijke betrokkenheid, leiding geven, keuzes maken in agendabeheer. En ook: het creatieve proces van preken maken: het Woord van God op jezelf laten inwerken, overbrengen aan anderen zodat het ‘landt’, het vermijden van eigen stokpaardjes!”

Hoe nu om te gaan met een predikant met autisme? “Het is uiteindelijk in belang van predikant, zijn gezin en gemeente dat autisme in een vroegtijdig stadium ontdekt en bespreekbaar gemaakt wordt.” Is er een alternatief? Nee, doormodderen is erger, pijnlijker en schadelijker.

Reacties

  1. oef lastig, het verschil zit m er misschien ook in wat de functie van de theoloog is?
    ik kan me de waarde voorstellen in onderzoek en research. Maar als predikant... Ik sluit me dan aan bij wat Nicolette Silvis schrijft. Als predikant ben je en leraar en herder, met name dat laatste lijkt me niet kunnen samengaan met een stoornis in het autismespectrum.
    (liefdevol gesproken als moeder van een geweldige zoon met asperger)

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder