Genade is de oplossing

Zonde en genade hebben veel met elkaar te maken. Zonde zou je het probleem kunnen noemen en genade de oplossing. Probleemstelling en oplossing horen bij elkaar. Genade is de oplossing voor het probleem van de zonde. Zonder heldere probleemstelling (zonde) zal je ook niet uitkomen bij een goede oplossing (genade).

Zonde en genade staan in een bepaalde verhouding ten opzichte van elkaar. Ik denk dat het belangrijk is om goed zicht te hebben op de juiste verhouding tussen zonde en genade. Zo kun je veel nadruk leggen op en aandacht geven aan de zonde. Maar je kunt zoveel aandacht besteden aan de zonde, dat je vergeet dat Gods genade overvloediger is dan de zonde diep is.

Zonde buigt zomaar je blikrichting af naar jezelf (zondig als je bent) om daarna bij jezelf te blijven stilstaan. Je moet (vervolgens) van je af zien en je richten op Christus. Alleen bij hem is genade verkrijgbaar. Focus op Christus. Niet de zonde heerst in het leven van de gelovige, maar de genade (Christus). We leven onder de genade. Genade verandert mensen. Genade is alles. Genade geneest. Genade en waarheid horen bij elkaar. God overstelpt ons met zijn genade. Liefde en genade zijn synoniemen. Je unieke positie dank je aan de genade van Christus: kind van God. Maar genade is meer: je mag steeds meer en meer op Jezus gaan lijken. Genade is dé oplossing.

Maar als je het probleem (zonde) niet onderkent, zal je ook niet op zoek gaan naar en open staan voor de oplossing (genade). Zonde en genade horen bij elkaar. Zonde zonder genade is dodelijk. Genade zonder zonde(besef) is niet mogelijk. Genade betekent leven! Er is zonde en genade, maar de grootste daarvan is genade.

De schoolvakanties zijn bij ons begonnen. Ik neem als blogger nu ook vakantie. In de tweede helft van augustus hoop ik de pen weer op te pakken.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder