Gods werk en mensenwerk in de kerk

In de kerk komt Gods werk én mensenwerk bij elkaar. Je kunt bij het nadenken over de kerk de Bijbel als uitgangspunt nemen. Hoe God tegen de kerk aankijkt (‘van boven’). En je kunt over de kerk nadenken door deze ‘van beneden’ te bezien. De benadering ‘van boven’ en die ‘van beneden’ horen bij elkaar, moeten met elkaar verbonden worden en zijn niet te scheiden van elkaar. Ze vormen principieel gezien geen tegenstelling. Het wordt pas een tegenstelling als het mensenwerk niet gedaan wordt vanuit een gerichtheid op Christus, door de Geest.

Deze tweeslag (van boven en van beneden) zie ik ook in de blog ‘David Heek stoort me’ van Jos Douma. Jos zegt daar o.a. dit over: “Het kan toch niet zo zijn dat kerkdiensten, waar zoveel energie in wordt gestoken, van nul en generlei betekenis zijn voor de opbouw van Christus’ gemeente? Het kan toch niet zo zijn dat kerkdiensten alleen maar het plichtmatig afwerken van een orde van dienst is? Kom op, David, je hebt toch theologie gestudeerd, en je kent toch de diepgaande en rijke Bijbelse en theologische betekenis van het samenkomen van de gemeente rond het Woord van God?”. Dit is kijken naar de kerk vanuit de Bijbel (van boven).

Er is in genoemde blog van Jos ook een kijken naar de kerk ‘van beneden’: “Soms vind ik het zelf eigenlijk ook wel een beetje een poppenkast, die zondagse diensten, (…).‘Het gaat best goed in de gemeente. Er is tenminste geen gedoe. Nee, erg gepassioneerd is het allemaal niet, maar ja wat wil je, dat kun je toch ook niet verwachten? En we moeten ook niet vergeten dat we in een heel veeleisende tijd leven, en dat christenen er toch ook recht op hebben om op zondag een beetje tot rust te komen in een vertrouwde en veilige omgeving, om weer op adem te komen voor een nieuwe werkweek?’”

David Heek reageert heel uitgelaten op deze blog van Jos en noemt het ‘breaking news’. Maar is dat het wel? Ik vind dat Jos heel mooi de twee kanten van kerk-zijn beschrijft. Wat mij (en David waarschijnlijk ook) het meest raakt in de blog van Jos is, dat hij heel eerlijk de menselijke kant (‘van beneden’) beschrijft. Onder woorden brengt dat er in de kerk ook mensenwerk is dat niet gericht is op Christus. In dat geval is er inderdaad sprake van ‘een poppenkast’. Jos en David hebben er beiden oog voor dat er soms ‘poppenkast’ gespeeld wordt in de kerk. Het is goed dat daar de vinger bij gelegd wordt. Het is geen wereldschokkend nieuws. Wel verdrietig nieuws, omdat de kerk zo antireclame maakt voor Jezus Christus, terwijl reclame maken voor Jezus het wezen van de kerk is. Dit vraagt van kerken (kerkleden) dat ze eerlijk in de spiegel kijken en oog krijgen voor het mensenwerk in de kerk dat niet gericht is op Christus. Dit vraagt om verandering, bekering en vernieuwing.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder