Ongepland interactief moment

Ik schreef in mijn vorige blog over het ‘ongeplande interactieve moment’ in een morgendienst van onze gemeente waarin iemand hardop de vraag stelde: “Als wij geloven dat Jezus onze Heer is en dat Hij één keer is gestorven voor al onze zonden, waarom staan wij hier dan schuldig?” Als reactie daarop verwees de predikant naar het Onze Vader, naar de bede ‘vergeef ons onze schulden’. Maar is deze reactie een antwoord op de gestelde vraag? Een antwoord dat duidelijkheid geeft?

Packer stelt in zijn boek ‘Groeien in Christus’ bij de bespreking van de bede ‘vergeef ons onze schulden’ deze vraag: “Als de dood van Christus alle zonden verzoend heeft, die van het verleden, het heden en de toekomst, (en dat is ook zo) en als Gods uitspraak die de gelovigen rechtvaardigde (‘Ik aanvaard je als gerechtvaardigde om Jezus wil’) voor eeuwig geldig is (en dat is het ook), waarom moeten christenen dan hun dagelijkse zonden bij God brengen?” Met andere woorden de verwijzing naar de bede uit het Onze Vader kan dezelfde vraag oproepen. Met alleen een verwijzing naar de bede ‘vergeef ons onze schulden’ komen we niet verder.

‘Omdat wij nog steeds zonde doen.’ Maar is dat een antwoord op de vraag? De vraagsteller weet echt wel dat hij nog steeds last heeft van zonde. Er zijn niet zoveel mensen (in onze gemeente) die beweren dat ze geen zonde doen. Maar wat bedoelt de vraagsteller dan wel precies? Ja, is dat niet de juiste reactie op zo’n vraag? Beste broer, wat bedoel je nu precies met je vraag? Is die vraag de vraagsteller gesteld? Niet tijdens de kerkdienst (dat is ook wel voorstelbaar en begrijpelijk). Is die vraag de vraagsteller gesteld voordat er aandacht aan besteed werd in het kerkblad?

Reacties

 1. Is die vraag de vraagsteller gesteld voordat er aandacht aan besteed werd in het kerkblad?

  Mijn reactie op deze twee blogs is:

  Heb JIJ contact gezocht met desbetreffende predikant voor dat jij over hem op je blog schreef?
  Weet JIJ wat er op dat moment in de predikant omging en wat dit alles(onrust,negativiteit over hem) met hem doet?
  Als buitenstaander weten we altijd precies te vertellen wat een ander had moeten doen of moet doen.
  Maar met wat meer begrip,respect,empathie en naastenliefde kom je veel verder,en dat is wat ik in deze blogs vooral mis.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. beste anoniem,

  Omdat je je eveneens als buitenstaander opstelt, kan ik alleen maar via deze weg reageren.

  Heb jij contact gezocht met de blogschrijver voordat je je reactie plaatste? Weet jij wat er op dit moment in de schrijver omgaat en wat dit alles met hem doet?

  Met wat meer begrip, respect empathie en naastenliefde kom je veel verder - zoek de beste man op en spreek met hem onder vier ogen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik maak even de balans op:

  het gemeentelid, de vraagsteller, is onschendbaar. Hij hoeft voordat hij tijdens een eredienst zijn visie geeft daarover niet eerst afstemming te hebben met de gemeente of diens predikant, degene die zijn vraag voor deze beantwoordde;

  de predikant, degene die tijdens de eredienst de vraag beantwoordde en daar later via het kerkblad op terugkwam, is niet onschendbaar. Hij had voordat hij zijn visie gaf wel daarover eerst afstemming moeten hebben met de vraagsteller;

  de blogschrijver is onschendbaar. Hij hoeft voordat hij op zijn blog zijn visie geeft over degene die de vraag tijdens de eredienst beantwoordde en daar via het kerkblad op terugkwam, de predikant, daarover niet eerst afstemming met hem te hebben.

  wie daar vervolgens kritiek op heeft is niet onschendbaar. Deze had voordat hij op dit blog zijn visie gaf over hetgeen de blogschrijver stelde daarover wel eerst afstemming met hem moeten hebben.

  Grappig!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. beste Sekel,

  Ik ben de vraagsteller. Als je contact met me opneemt, kunnen we een gesprek aangaan.

  Marnix Bassie

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Staan wij schuldig?

  1 Johannes 3:
  1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. 3 Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. 4 Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. 5 U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde. 6 Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet.
  7 Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, 8 en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 9 Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. 10 Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft.

  De vraag of we schuldig staan is belangrijk, omdat we daaruit weten hoe God naar ons kijkt. God ziet ons door Jezus. Jezus heeft door Zijn kruisdood de zonde teniet gedaan. We doen nog wel zonden zolang we op aarde leven, maar zijn niet schuldig. Omdat Jezus voor ons is gestorven ziet God geen wetsovetredingen.

  Ben je schuldig dan volgt veroordeling. Christenen zijn onschuldig ondanks hun zonden en er is vrijspraak. (Romeinen 8:1)

  Heel belangrijk om te beseffen dat die vrijspraak er nu al is. Jezus is immers gestorven en zijn offer was eenmalig en perfect en genoeg. We hadden straf verdient, maar die is kwijtgescholden.

  Als je weet dat je onschuldig bent leeft je uit dankbaarheid en dat brengt je op je knieen.
  Gods liefde is onvoorstelbaar groot!

  Christenen (jullie en ik) staan dus ondanks zonden onschuldig voor God. God staat voor ons met open armen.

  Leendert

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Naar het slotvers van bovengenoemd Schriftgedeelte. In liefde.

  Dit blog doet uw predikant onrecht. Dit blog getuigt op geen enkele manier van liefde jegens hem.

  Dit blog overtreedt daarmee Gods wet.

  Moge ook onrechtvaardigheid en liefdeloosheid u op de knieën brengen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik zal proberen na vrijdag a.s. te reageren op reacties op mijn blogs ‘Hoe kwetsbaar is de kerk?’ en ‘Ongepland interactief moment’.

  Na vrijdag omdat ik dan een gesprek heb met iemand die niet met grote woorden reageert vanuit anonimiteit, maar zich kwetsbaar op wil stellen. Iemand die mij de gelegenheid biedt in gesprek met hem te gaan om zo met elkaar verder te komen. Een gesprek dat mij wellicht nieuwe inzichten oplevert. Die inzichten wil ik dan ook graag verwerken in mijn reactie.

  Hartelijke groet, Arjan

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder