Scheid het gedrag van de persoon

Ik las in MT (Management Team) het artikel: ‘Zo houdt De Boer zijn spits in het gareel’. Het artikel gaat over het managen van lastige mensen. In het artikel worden vijf principes opgesomd waarmee lastige mensen beter in het gareel te houden zijn. Het artikel viel mij niet op omdat het over voetbal of lastige mensen gaat. Het was vooral het derde principe die mij aandacht trok: ‘Aanspreken op gedrag’. “Scheid het gedrag van de persoon. Spreek de lastpak aan op hoe hij doet en wat hij zegt en heel nadrukkelijk niet op wie hij is. De kans is daarmee veel groter dat de woorden aankomen en er voldoende ruimte overblijft om de relatie succesvol voort te zetten. (…) Als conflicten op de man worden gespeeld, is de kans klein dat het ooit nog goed komt.”

Dit principe deed mij weer terugdenken aan wat ik schreef op mijn blog ‘Anders-zijn van de ander’. Ik schreef over begrip en onbegrip over het anders-zijn van andere mensen. Na het lezen van genoemd artikel in MT realiseerde ik mij des te meer dat hier persoon en gedrag (of mening) gescheiden worden. Het gaat Boersma in het artikel over het begrip hebben voor de persoon ondanks afwijkend gedrag (of mening). Ook als je het oneens bent met iemand, moet je nog wel begrip hebben voor die persoon. Voor wie hij is.

Als Nouwen ons oproept oog te hebben voor het onvoorwaardelijk houden door God van de andere, dan gaat het om de persoon (en niet om zijn gedrag). God houdt onvoorwaardelijk van ons ondanks afwijkend gedrag of een onjuiste mening. Daarom mogen conflicten ook niet op de man (persoon) gespeeld worden. Wel kan en mag gedrag, een mening, etc. onderwerp van gesprek zijn. Ik vraag mij af of christenen niet meer werk moeten maken van het scheiden van het gedrag (of mening) en de persoon?

Reacties

  1. Het ligt zo voor de hand, de dader (onder)scheiden van zijn daad/daden. Vanaf veel preekstoelen zelfs verkondigd.
    Maar toch kennelijk ook zo moeilijk om in de praktijk te brengen. Juist christenen hebben de naam dat ze snel klaar staan met een oordeel over een ander, en ik denk dat dat in het verleden maar al te vaak is gebeurd. Maakt het gesprek soms ook moeilijk. Tegelijkertijd kan het ook als afleidingsmanoeuvre worden ingezet door mensen die niet verder willen praten ...

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder