Jezus en ons onrecht


Ik moest ook denken aan ‘onrecht’ bij het lezen van Marcus 6: 1 – 6. Jezus is in Nazaret en geeft onderwijs in de synagoge. De luisteraars zijn stomverbaasd over de wijsheid van Jezus en de wonderen die hij deed. En wordt Jezus daarom geprezen? Krijgt hij waardering? Het tegendeel is waar: ‘En ze namen aanstoot aan hem.’

Ze zien in Jezus vooral een mens (timmerman, zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon). Maar zelfs als je Jezus ziet als mens en niet als Godmens, is hier sprake van onrecht. Jezus geeft wijsheid en wonderen en krijgt er ‘aanstoot’ voor terug. Als dat geen onrecht is! Het feit dat Jezus ook God is, maakt het onrecht natuurlijk nog veel groter. Zijn wijsheid en wonderen zijn goddelijke wijsheid en wonderen. Gewone mensen nemen aanstoot aan de Godmens. Ze hebben geen gevoel voor de juiste verhouding (God – mens). Wat een onrecht! We schudden ons hoofd over de inwoners van Nazaret. Hoe durven ze! En wij hebben ons oordeel klaar: schuldig.

Maar …….. zijn wij anders dan de inwoners van Nazaret? Ook wij prijzen Jezus vaak niet om wat hij zegt en doet. Ja, wij zijn zelfs veelal niet eens stomverbaasd bij het horen van de woorden van Jezus en het zien van zijn daden. Ook wij hebben weinig gevoel voor verhoudingen (God – mensen). Wat een onrecht! Hoe durven we. Als wij eerlijk oordelen over onszelf kan het eindoordeel alleen maar zijn: wij zijn schuldig. Zullen we daarom maar onze veroordeling over de mensen in Nazaret achterwege laten? Natuurlijk was wat zij (en wij) deden (en doen) zondig, maar wij hebben niet de positie (mede-schuldenaar) om de mensen van Nazaret (of andere mensen) te veroordelen.

Jezus stond verbaasd over hun ongeloof. Hoe kijkt Jezus tegen ons aan?

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder