Geloven in iets leegs of vaags


Dallas Willard zegt ergens in zijn boek ‘Gods geheime plan – De herontdekking van een leven met Jezus’ dit: We kunnen zelfs door een wonder niet geloven in iets leegs of vaags, laat staan dat we ernaar kunnen handelen.” Ik denk dat hij daar (o.a.) mee aangeeft, dat geloven in een vage God, in een Godsbeeld waar wij nauwelijks of geen woorden aan kunnen geven, dat dat ondoenlijk is. Niet vol is te houden. Ook zal ons handelen niet veranderen, beïnvloed worden door ons geloof als wij een vaag Godsbeeld hebben.

Maar is dat niet één van de redenen dat veel (?) mensen worstelen met hun geloof: ze hebben geen beeld bij en van God? God is abstract, vaag voor hun. Ze kunnen zich geen voorstelling maken van hun God. Maar Jezus Christus is niet alleen naar de aarde gekomen om te sterven voor zondaars, maar ook om te laten zien wie God is. Jezus is het evenbeeld van God. Kijk naar Jezus en wij zien God. God behoeft niet vaag te zijn voor ons.

Grün schrijft aan het eind van zijn boek ‘Beelden van Jezus’ over zijn relatie met God. Hij zegt daar o.a. dit: “Wanneer ik stil word om te bidden, komen er vaak twijfels in mij op. Is God alleen maar een hersenschim, die ik van tevoren bedenk om comfortabeler te kunnen leven? Wie is God werkelijk? Is God slechts aan apersonele kracht die alles doordringt? Wanneer ik zulke vragen en twijfels krijg, dan helpt het mij om naar Jezus te kijken. Jezus heeft geleefd. In Hem word ik met God geconfronteerd. Wanneer ik de beelden van Jezus overpeins, kan ik God niet langer negeren. Want deze Jezus spreekt over God. In Jezus wordt God concreet.” Ook Grün heeft Jezus nodig om God concreet te maken en zich voor te stellen in zijn leven. 

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder