“Liefde ontvangen is liefde leven”


In mijn vorige blog schreef ik dat volgens Arie de Rover (in zijn boek ‘Leven na de genadeklap’) de jacht naar status een belangrijk levensdoel is van veel mensen. Status als voedsel, als voedselbron voor de identiteit. Maar status houdt je gevangen, maakt je onvrij. Bij het nieuwe of vrije leven hoort een andere bron: LIEFDE. “In het geval van een identiteitsrelatie tussen God en jou, springt er direct een hoofdkenmerk bovenuit: LIEFDE.” “Die liefde van God heeft jou in je hart getroffen en voedt nu je identiteit. Het ontvangen van dat identiteitsvoedsel, dat ‘geestelijke genadebrood’, verandert jouw persoonlijkheid naar de aard van dat voedsel. (…) Liefde ontvangen is liefde leven.”

Ook Dallas Willard schrijft in zijn boek Gods geheime plan’ over deze liefde. In hoofdstuk 5 van zijn boek schrijft hij over ‘De gezindheid van het koninkrijk: Meer dan de goedheid van de schriftgeleerden en farizeeën’. Dit naar aanleiding van Matteüs 5 : 21 – 48. Willard verwijst in dit hoofdstuk van zijn boek naar 1 Korintiërs 13. In de verzen 4 – 8 schrijft Paulus dat de liefde geduldig is, vol goedheid, etc. Willard schrijft vervolgens: “Maar Paulus zegt duidelijk (…) dat het de liefde is die deze dingen doet, niet wij. Wat wij moeten doen, is die liefde ‘najagen’ (1 Kor. 14 : 1).” “Deze goddelijke daden en gedragingen zijn de vrucht van het blijven in de liefde.”

Vervolgens stelt Willard de vraag: Is het moeilijk om deze dingen te doen? “Dat is echt heel moeilijk als je niet wezenlijk veranderd bent in je diepste innerlijk, als je diepste gedachten, gevoelens, zekerheden en veronderstellingen niet doortrokken zijn van liefde. Maar zodra dat gebeurt, is het niet moeilijk meer.” “Het (AG: agapèliefde) is de kern van wie we zijn of kunnen worden in verbondenheid met Hem; het is niet iets wat wij doen. De daden van liefde, waaronder het liefhebben van onze vijanden, komen dan voort uit wat de agapèliefde in ons doet en wat wij doen als we nieuwe mensen zijn geworden.”

Volgens mij zijn Dallas Willard en Arie de Rover het (opnieuw) met elkaar eens. Je hebt een bevrijde identiteit nodig om daden van liefde (op natuurlijke wijze) voort te brengen. Mooi om zo het boek ‘Gods geheime plan’ en ‘Leven na de genadeklap’ tegen elkaar aan te houden en met elkaar te vergelijken. 

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder