Leven of overleven (2)


In het boek ‘Leven of overleven’ schrijft Hans Groeneboer over het relationele netwerk. Het relationele netwerk bestaat allereerst uit de gezinnen en de families waarin we geboren zijn. Onrecht en recht komen in ieder gezin en familie voor. Ouders zorgen voor hun kinderen en kinderen voor hun ouders (zorgpatronen). Er kan ook ongepast gezorgd worden. Ongepaste zorg is zorg die ten koste gaat van jezelf. Ongepaste zorg ‘is een onrecht in de relatie tussen de ouders en het kind, en is vaak de oorzaak van het niet kunnen verwerken van rouw’.

“Wat kunnen we doen als we erachter komen dat kinderen ongepast geven of als we erachter komen dat we zelf in onze jeugd ongepast gegeven hebben?” Hans schrijft dat het hier gaat om een gezonde balans en duidelijke grenzen. Ouders moeten hun kinderen de grenzen leren van wat gepast is en wat ongepast is. Kinderen zullen vanuit loyaliteitsdrang zorgdragen voor hun ouders en de overige gezinsleden. Niet al het zorgdragen is destructief. Hierbij gaat het over de mate waarin een kind zorgdraagt, de periode (tijdsduur) van zorgdragen en of het kind erkenning krijgt van de ouders voor het zorgdragen.

‘De bron van het leven en de vrijheid om te kunnen geven vinden we (…) in de verticale lijnen in onze geslachten.’ “Het onrecht is groot als ouders emotioneel en geestelijk niet vrij zijn en toch vader en moeder worden. Het onrecht dat ze vanuit hun eigen leven niet verwerkt hebben zal door de stagnatie en de blokkades, doorgegeven worden in de nieuwe generatie.” Hans tekent hier nadrukkelijk bij aan, dat hij deze ouders niet de schuld geeft.: “Ook voor hen was het onrecht groot dat ze niet vrij waren.” We mogen ons bewust worden van onze eigen onvrijheden en deze bewustwording kan het begin zijn van een verandering (verantwoordelijkheid). Daarbij mogen we gebruik maken van de herstellende kracht van God. Als wij onze rouw goed verwerken, zullen we ook weer ruimte creëren om nieuw leven te laten groeien.

“Als ouders veroordeeld worden voor wat ze hun kinderen niet konden geven, zouden we nieuw onrecht voortbrengen.” “Het veroordelen en aanwijzen van een schuldenaar brengen ernstige blokkades in ons leven.” “Door om de schuldvraag heen te gaan en te spreken over onrecht voor allemaal kunnen we leren de rouw en emoties onder ogen te zien.” Hans onderscheidt verschil­lende soorten schuld: relationeel, geestelijk en juridisch. Door deze verschillende soorten schuld te onderscheiden, kunnen we gemakkelijker genuanceerd kijken naar het thema schuld. Ook het onderscheiden en niet verwarren van deze drie invalshoeken rond schuld voortkomt dat we in grote problemen terechtkomen. Zo is juridische rechtvaardigheid heel wat anders dan relationele rechtvaardigheid.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder