Leven of overleven (3)


In hoofdstuk 6 van het boek ‘Leven of overleven’ schrijft Hans Groeneboer over ‘overlevingsmechanismen’. Zo’n mechanisme voorziet de persoon die de pijn niet onder ogen kan zien in een manier om toch te kunnen overleven (positief). “Dit overleven is echter destructief in de huidige relaties” (negatief). Hij noemt als overlevingsmechanismen: overdracht (herinneringen en ervaringen van het verleden worden geprojecteerd op het heden), vermijding, aandragen van oplossingen en ongepast zorg, afstand creëren, isolement en het verschuiven van verantwoordelijkheid (slachtofferrol). “We kunnen spreken van een grote mate van onvrijheid als mensen in dergelijke overlevings­mechanismen terechtkomen.”

“De sleutel om onrecht te stoppen in de geschiedenis van onze geslachten zal liggen in het oppakken van de verantwoordelijkheid.” Maar wie is eigenlijk verantwoordelijk? God gaf de mens het vermogen een eigen autonomie te hebben: in de mens is kracht en autoriteit aanwezig om een eigen weg te gaan. God besloot de mens de ruimte geven van het zelf keuzes maken. “Als God de keuze maakt om de mens een eigen autonomie te geven, houdt dat ook in dat Hij kiest niet in te grijpen als de mens zijn keuze maakt!”

De mens koos in het paradijs voor zichzelf. Door de zondeval is de mens vervreemd van zijn natuurlijke gave verantwoordelijkheid te dragen. De oplossing voor dit probleem vinden we bij de wortel van waar het fout gegaan is. Het handen en voeten geven aan deze oplossing is niet gemakkelijk, omdat we dan de pijn onder ogen moet zien die veroorzaakt is door dit onrecht. Maar alleen zo kunnen we beter worden. Christus en zijn Geest willen ons daarbij helpen.

De mens is geschapen om in relatie met God te leven. Door de zondeval ontstond er een grote nood in het leven van de mens. “De geestelijke mens werd een vleselijk mens.” Het bestuurscentrum van ons leven verplaatst zich door de zondeval van onze geest naar onze ziel (vlees). God voorzag echter in de mogelijkheid om de autoriteit van de ziel terug te brengen naar de geest. Geïnspireerd door de Heilige Geest kan de mens weer een geestelijk mens worden. 

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder