de Jezus manier

Ik las de afgelopen tijd het boek De Jezus manier – niet wijzen maar wenken van Arie-Jan Mulder. Een boek dat als thema ‘de manier waarop Jezus met mensen omging’ meekreeg. Ik vind het een mooi boek!

‘We lezen een aantal van die vertrouwde verhalen uit de evangeliën opnieuw, maar nu met een blik die vooral gericht is op de dynamiek tussen Jezus en zijn gesprekspartners. Hoe reageren ze op elkaar? Waar is Jezus op uit? En wat doet dat met de mensen met wie hij praat?’ De houding van Jezus naar de mensen heeft de schrijver samengevat in de ondertitel: niet wijzen maar wenken. ‘Hij (AG: Jezus) keek niet naar wat mensen verkeerd deden, maar naar wat ze nodig hadden. Niet oordelen maar helpen.’ Die Jezus manier is volgens de schrijver geen ‘maniertje’ of methode, maar een houding; een houding van liefde.

Een soortgelijk perspectief op de omgang van Jezus met mensen vind ik in het boek Energie van de Geest van Philip Troost. Hij schrijft daar o.a. het volgende over: ‘(…) wat me dan opvalt is dat Jezus nooit bezig is mensen ergens van te overtuigen, of tegen te houden als ze op dwaalwegen gaan. (…) Het is fascinerend hoe je Jezus noch op bekeringsijver noch op vrijblijvendheid kunt betrappen. Jezus blijft uit deze beide extremen weg door zijn focus te richting op wat er leeft in het hart van de mensen. (…) Jezus heeft niet dat drammerige of angstige waarmee wij vaak met normativiteit omgaan. Hij respecteert ten volle de keuzevrijheid van mensen, gaat daar onbekommerd mee om, zonder in vrijblijvendheid terecht te komen. Jezus is duidelijk uitnodigend en richtinggevend, maar dat komt nooit in mindering op iemands bewegingsvrijheid (p.106-107).’

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder