Tim Keller: in alle redelijkheid (3)


Hier treffen jullie mijn samenvattingen aan van de hoofdstukken:
· 6 – De wetenschap heeft het christendom ontkracht;
· 7 – Je kunt de Bijbel niet letterlijk nemen;
· Onderbreking.
Er staan weer veel bijzondere zaken in de genoemde hoofdstukken. Eén daarvan heb ik gekozen om daarover te schrijven: wonderen (hoofdstuk 6).

Aan het begin van hoofdstuk 6 behandelt Keller de stelling, dat wonderen wetenschappelijk niet mogelijk zouden zijn. Aan het eind van genoemd hoofdstuk komt hij terug bij dit onderwerp. Hij toont begrip voor mensen die moeite hebben met wonderen. Het is ook moeilijk om in wonderen te geloven. In dat verband haalt hij Matteüs 28 aan hij spitst het toe op vers 17: “en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.” Ook voor de apostelen was het blijkbaar moeilijk om in wonderen te geloven.

Het meest leerzame van deze tekst vindt Keller wat deze tekst zegt over de bedoeling van bijbelse wonderen. Jezus bedoeling met wonderen was het herstel van de natuurlijke orde. Met de wonderen bewijst Jezus niet alleen dat hij macht heeft, maar het zijn “ook schitterende aanwijzingen van wat hij met die macht gaat doen”.

“Ze leiden niet simpelweg tot cognitief geloof, maar tot aanbidding, tot ontzag en verwondering. (…) Jezus’ wonderen zijn niet alleen een uitdaging aan ons verstand, ze zijn een belofte aan ons hart dat de wereld die we allemaal willen eraan komt.”

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder