Tim Keller: In alle redelijkheid (7)


Hier treffen jullie mijn samenvattingen aan van de laatste twee hoofdstukken:
· 14 – De dans van God;
· Epiloog – Hoe nu verder?.
In deze blog schrijf ik over De dans van God (hoofdstuk 14).

In hoofdstuk 14 schrijft Keller over God die drie-enig is (ook wel de leer van de triniteit genoemd). Ik denk dat ik dit het mooiste hoofdstuk van het boek vind. Keller schrijft wondermooie dingen over de unieke God die één wezen is en bestaat uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. In deze blog laat ik vooral Keller aan het woord om zo de wondermooi woorden die Keller gebruikt om God drie-enig te beschrijven, door te geven.

“Het leven van de Triniteit kenmerkt zich niet door zelfgerichtheid, maar door wederzijdse, zelfgevende liefde. Elke goddelijke persoon maakt de andere personen tot zijn centrum. Elke persoon van de Triniteit bemint, vereert, eerbiedigt en verheugt zich in de andere personen. Dat schept een dynamische, pulserende dans van vreugde en liefde.”

“Hij (AG: de mens) verkrijgt zijn oneindige geluk niet door zelfgerichtheid, maar door zelfovergave, door liefde die op de ander is gericht. En de enige manier waarop wij, mensen die naar zijn (AG: God) evenbeeld zijn geschapen, datzelfde geluk en diezelfde vreugde kunnen verkrijgen, is door hem (AG: God) in het centrum van ons leven te plaatsen in plaats van onszelf.” Godgericht in plaats van ik-gericht. Dat doet mij weer terugdenken aan het plaatje over het zonnestelsel: de zon (Christus) is het middelpunt, het centrum in je leven.

Het ultieme doel van de schepping is de liefdevolle vereniging van God en zijn liefdevolle schepselen. “Wij zijn geschapen om mee te dansen. Wij zijn geschapen om ons leven rondom hem te bouwen, om van het kennen van God, het dienen van God, het verheugen van God en het lijken op God ons levensdoel en onze hartstocht te maken.”


“Als je geraakt ben door de schoonheid van wat Jezus heeft gedaan, is dat de eerste stap uit je zelfgerichtheid en angst naar een vertrouwensrelatie met hem. Toen Jezus voor jou stierf, nodigde hij jou als het ware de dans binnen. Hij nodigt je uit om hem tot het middelpunt van heel je leven te maken, net zoals hij zichzelf voor jou gegeven heeft. Als je hem beantwoordt, zullen al je relaties beginnen te helen.” Geraakt worden door de schoonheid van Jezus. Niet alleen weten, maar het ervaren, er emotioneel door geraakt zijn. Onder de indruk komen van de glorie van God die in Jezus een gezicht heeft gekregen, zoals Wolter Rose het zei.

Dat is volgens Keller het unieke van het christendom: het is de enige godsdienst met een drie-enig God.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder