Tussen ideaal en werkelijkheid (3)

En hoe is de spanning tussen ideaal een werkelijkheid bij Visser teruggebracht tot hanteerbare proporties? Hij kreeg meer zicht op de hoogte, diepte en breedte van het werk van de Geest. Hij kreeg een intenser geestelijk leven. En hij kreeg oog voor de noodzaak van geestelijke discipline en ging die discipline handen en voeten geven in zijn leven.

Dat zijn ook precies de punten waar ik (weer) oog voor kreeg via het boek van Henri Nouwen: ‘Nederigheid en dienstbaarheid – het neerwaartse pad van Christus’. Nouwen laat zien, dat het niet voldoende is om Jezus te volgen of om je te laten bezielen door de woorden en daden van Jezus Christus. Nee, je mag leven als de levende Christus, hier en nu, altijd en overal. Ja maar, kan een mens voor zo’n (geestelijk) leven kiezen? Is dat niet te hoog gegrepen? “Het is juist die goddelijke manier van leven die onze Heer ons wil aanreiken door zijn Geest.” Een geestelijk leven is het leven van de Geest van Christus in ons. Let op het werk van de Geest in je leven. Luister naar Hem. Loop de Geest niet voor de voeten, belemmer zijn werk in je leven niet. Een christen moet niet iets leren beheersen, maar zich juist laten beheersen door de Geest. De Geest moet het doen en wil het doen. Is dat ook niet de ontdekking van Theo Visser?

Het ideaal is niet door eigen kracht te bereiken, maar alleen door je toe te vertrouwen aan Christus en Zijn Geest. Het ideaal wordt verbonden met de werkelijkheid door Zijn Geest. In de werkelijkheid van alle dag zijn we helemaal aangewezen op God. Alleen de Geest is in staat om de weerbarstige werkelijkheid om te vormen richting het ideaal. En de Geest maakt daarbij gebruik van mensen. Hij schakelt je in. Op Christus en Zijn Geest moet de focus liggen en niet zo zeer op het verschil tussen ideaal en werkelijkheid.

De noodzakelijkheid van geestelijke discipline wordt ook door Nouwen in het genoemde boek uitgewerkt. Juist omdat je geestelijk wilt leven in een ongeestelijke (zondige) wereld, is geestelijke discipline nodig. Nouwen noemt in zijn boek de discipline van de kerk, de Bijbel en het hart (persoonlijk gebed).

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder