Geloofsgroei

Hoe kijk ik, kijken wij aan tegen geloofsgroei? Wat is geloofsgroei eigenlijk? Is het wel nodig om na te denken over geloofsgroei? Van den Belt zegt dat het nuttig is voor een christen om zich af te vragen of hij groeit.[1] Maar dat kan zomaar de reactie oproepen: Nou moet ik ook nog groeien in het geloof en ik moet al zoveel. Een oproep die ook gevoed kan worden door onze allergie voor alles wat met ‘moeten’ te maken heeft.

Maar wat is geestelijke groei of geloofsgroei eigenlijk? “Geestelijke groei kenmerkt zich door het vergeten van het eigenbelang in het belang van het koninkrijk van God.” Groeien in het geloof betekent niet dat ik steeds groter moet worden, maar dat Christus steeds groter wordt in mijn leven. De verantwoordelijkheid om geestelijk te groeien is vooral een oproep om het werk van de Heilige Geest niet te belemmeren.

Bij geloofsgroei gaat het er dus om, dat niet ik maar Christus op de eerste plaats staat in mijn leven. Niet ik moet allerlei acties ondernemen, groeien, veranderen, maar de Heilige Geest wil graag de ruimte krijgen in mijn leven. Niet ik, maar de Geest. Ik kan het ook niet (onmacht), maar de Geest is tot grootste dingen in staat. Hij wil de volheid van Christus in mijn leven tot uitdrukking brengen. De volheid van Christus in mijn leven! Ja, ik mag op Christus gaan lijken.

“De mens wordt niet vastgelegd op zijn onmacht het goede te doen, maar krijgt zijn verantwoordelijkheid op zo’n manier aangewezen, dat hij uitgenodigd wordt zich aan het vernieuwende werken van Gods Geest toe te vertrouwen.” Bij het nadenken over geloofsgroei zal de vraag dus ook altijd moeten zijn: Geef ik de Geest wel voldoende de ruimte in mijn leven? Belemmer ik het werk van de Geest in mijn leven? Vertrouw ik mijn leven wel voldoende toe aan de Geest of ben ik toch weer zelf heel druk met mijn geloofsgroei bezig? Dat laatste (ik ben bezig) is eindeloos vermoeiend. Het eerste (geef de Geest de ruimte) is mateloos bevrijdend.

[1] In het katern van het ND van vrijdag 11 september staat een recensie van het boek ‘Bloeien, snoeien en groeien’ van H. van den Belt. De titel van deze recensie is: ‘Richting geven aan geloofsgroei’.

Lees over de vervulling met de Geest ook mijn blogs 'Stromen van levend water (1)' en 'Stromen van levend water (2)'.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder