Confrontatie aangaan met zelfbescherming

Ik schreef in m´n vorige blog, dat de wens tot zelfbescherming zomaar voorrang krijgt op de wens om een werkelijk liefdevolle omgang met anderen. We zullen dus de confrontatie moeten aangaan met onze natuurlijke drang tot zelfbescherming.

Maar voordat we inzien hoezeer we als daders door onze zelfbeschermende maatregelen zondig worden, moeten we eerst beseffen hoezeer we als kwetsbare slachtoffers teleurgesteld zijn. Er is tegen ons gezondigd (slachtoffer) en nu zondigen wij zelf ook (dader). Pas als we onze teleurstelling als slachtoffer onder ogen zien, kunnen we strategieën herkennen die we ons hebben aangemeten om verdere teleurstellingen te voorkomen.

Gebrekkige liefde is de oorzaak van de meeste problemen. Liefde is nooit blind voor andermans fouten. Ze ziet die helder en duidelijk, maar voelt zich er niet door bedreigd. Zij geeft de teleurstelling toe, maar vergeeft ze en blijft met de ander begaan. Zijn we bezorgd om het welzijn van iemand die ons onrecht heeft aangedaan? Dat is de maatstaf van de liefde.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder