Schapen zonder herder

Ik las laatst over Jezus die in een boot voer naar een stille plaats om alleen te kunnen zijn met zijn discipelen. Maar als hij daar aankomt, treft hij opnieuw grote groepen mensen aan. Hongerig op zoek naar Gods goede nieuws. Het evangelie van het Koninkrijk. Op zoek naar de Godmens Jezus. Of stonden ze hem op te wachten vanwege alle wondertekenen? Jezus voelde medelijden met deze mensen, “omdat ze leken op schapen zonder herder”. Toch hadden deze mensen wel geestelijke leidslieden (herders). Hoezo schapen zonder herder?

Het riep bij mij de vraag op: Hoe kijkt Jezus naar ons gemeente? Ziet hij daar ook schapen zonder herder, ondanks predikant, ouderlingen en diakenen? ….. Ja, ik denk dat er in onze gemeente groepen mensen als schapen zonder herder zijn. ……. En mensen die hongerig op zoek zijn naar Gods goede nieuws, naar Jezus en deze niet of maar beperkt lijken te vinden in onze gemeente.

Ik heb de moed opgegeven (naar de mens gesproken) dat er (op korte termijn) verandering komt in bovengenoemde situatie in onze gemeente. Maar ik realiseer mij ook dat Jezus tegen mij zegt: “Heb vertrouwen in God.” Ja, God kan een ommekeer ten goede brengen. Zit daar wellicht ten diepste het probleem? Verwachten wij het echt helemaal van God of denken we God een handje te moeten helpen? Hoe ontvankelijk zijn wij eigenlijk voor de doorwerking van de Geest in ons persoonlijk en kerkelijk leven? Jezus zegt ook: “(…) alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.” Laten we bidden voor de herders van ons gemeente en God vragen om een ommekeer, een opwekking, vernieuwing in gemeente en kerkenraad. Ook bid ik dat herders en gemeenteleden zich laten aanraken door de Geest van Jezus. Alleen zo kunnen we echt gemeente zijn.

Reacties

  1. Wat ik zelf moeilijk vind aan dit beeld is dat de oplossing soms wordt gezocht in het op zoek gaan naar een herder. Terwijl het bijbelse beeld toch laat zien dat de herder op zoek gaat naar zijn schapen...

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder