Liefde is het teken


Ik las het boekje ‘Liefde is het teken – terug naar de essentie van discipelschap’ van Francis Schaeffer. In dit boekje staat Schaeffer stil bij met name twee Bijbelteksten. De eerste is Johannes 13 : 33 –35. Jezus geeft volgen Schaeffer ‘de wereld het recht om te beoordelen of jij en ik wedergeborgen christenen zijn op basis van onze liefde jegens alle christenen’. ‘Jezus heeft het hier over onze (…) verantwoordelijkheid om andere ware christenen zó lief te hebben dat de wereld geen geldige reden heeft om te zeggen dat wij geen christenen zijn.’

De andere Bijbeltekst is uit het bekende hogepriesterlijke gebed: Johannes 17 : 21. Door het teken van de liefde (en de eenheid waarvan zij getuigt) kan de wereld weten dat Jezus gezonden is door de Vader. Het gaat hier om de liefde die christenen voor elkaar hebben. Dit stopt niet bij de eigen kerkmuren, maar strekt zich ook uit naar andere genootschappen en groeperingen.

Schaeffer beschrijft ook wat deze liefde betekent en hoe deze zichtbaar gemaakt kan worden. Liefde die niet zichtbaar is, kan door de wereld niet gezien worden. Liefde betekent dat je ‘het spijt me’ kan zeggen als je iemand onrecht hebt gedaan. Daarnaast moet er ook openlijke vergeving zijn. Hij doet een hartstochtelijke oproep in zijn boekje de zichtbare liefde in onze woorden en daden te laten doorklinken. 

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder