Leven met Jezus (1)


Juan Carlos Ortiz schreef het boek ‘Leven met Jezus van dag tot dag’ (Living With Jesus Today). Hij schrijft in zijn boek over geestelijke groei en vraagt zich af hoe het kan dat sommige christenen niet veranderen (groeien). ‘Groei komt vanzelf als wij ons leven op Hem richten en als wij weten dat Hij in ons leeft. Het is zijn leven in ons dat vrucht voortbrengt.’ Ook houdt Juan ons voor dat een te sterk bewustzijn van de Christus-naar-het-vlees je kan belemmeren om Hem in de geest te kennen. Christus is niet alleen een Jezus die ooit geleefd heeft (historische Jezus), maar ook ‘de levende, verheerlijkte Jezus die ook vandaag in ons midden is’. Kennis van de historische Jezus moet als doel hebben Hem te kennen zoals Hij nú is. Wij hebben een relatie niet met Jezus die ooit geleefd heeft, maar met Christus zoals Hij nú is. Groei komt voort uit leven. Alleen iets wat leeft, kan groei geven.

Ortiz schrijft over het verschil tussen het oude en nieuwe verbond. Eén van de verschillen is dat in het nieuwe verbond Christus (door Zijn Geest) in ons hart willen wonen. Christus is niet alleen iemand buiten ons (in de hemel of ooit rond het begin van onze jaartelling op de aarde), maar Iemand die in ons woont en ons van binnenuit willen vernieuwen, veranderen. ‘We moeten leren om de ruimte te geven aan wat al in ons aanwezig is.’ ‘Het wordt tijd dat we ons van zijn aanwezigheid bewust worden.’ Geestelijk leven is niet iets dat zich (alleen) in de kerk afspeelt. Het gewone leven van alle dag is het geestelijk leven. Christen-zijn is het leven zelf. ‘Gods bedoeling was altijd al een manier van leven, niet een religie.’

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder