Het leven na de genadeklap (3)


Het nieuwe leven heeft een aantal basiskenmerken die gelden voor alle mensen die dat nieuwe leven leiden. Die kenmerken zijn basale levensvoorwaarden die onmiskenbaar horen bij kinderen van Gods huisgezin. Daar schrijft Arie de Rover in hoofdstuk 7 van zijn boek ‘Het leven na de genadeklap’ over. “De motor achter jouw nieuwe identiteit is (…) het grote verlangen om te worden als de bron van je identiteit.” Er ontstaat een relatie tussen God en jou. Een relatie die gekenmerkt wordt door liefde. “Gods liefde verandert je van binnenuit, zodat je ook aan de buitenkant (je gedrag) steeds meer op je Vader wilt lijken.” Je houding in relaties met anderen verandert. In de Bergrede schetst Jezus het karakter van iemand die de genadeklap aan den lijve heeft ondervonden. Je meest persoonlijke en intiemste relaties met je ouders, partner en kinderen ondergaan een verandering. Je nieuwe identiteit en kijk op het leven verandert hoe je tegen je werk en talenten aankijkt. “Je hebt je geld en spulletjes niet meer nodig voor je eigen betekenis en zekerheid.” “Je betekenis en zekerheid hangen (…) niet meer af van je overtuigingen.” Jouw waarheid hoeft niet meer te winnen van andere waarheden. En ook jouw identiteit is niet meer afhankelijk van jouw recht.

In het laatste hoofdstuk (8) komen we dan uit bij de vraag: “Wat moet ik doen om zo’n vrij leven te krijgen? Wat moet ik doen om mijn identiteit alleen door God te laten voeden?” De vraag moet eigenlijk zijn: ‘Wie moet ik zijn om van genade te kunnen leven?’ Allereerst moeten wij volgens Arie leren ontvangen: aannemen wie je echt bent. Je betekenis en zekerheid ontvangen uit handen van je God en Vader. Genade ontvangen is heel moeilijk voor ons. “Het is zelfs zo zwaar en bijna onmogelijk voor ons, dat God ons daar een handje bij moet helpen.” Het is moeilijk voor ons, omdat je identiteit veelal nog gevoed wordt door andere bronnen. Een leven van genade is een tegennatuurlijk leven. We verzetten ons er daarom (van nature) tegen.

Arie beschrijft een drietal (standaard)vragen op de vraag ‘Wat moet ik doen?’ Zou je het willen? Hoe graag wil je het? Wat heb je ervoor over? Het is een leerproces. “Ga, samen met Jezus, de uitdaging van het vrije leven maar aan.” “Leven van genade is (…) een aangevochten leven, maar je ‘vecht’ op een heel ander vlak, en met een totaal andere strategie dan in een leven van ruilhandel. Je strijdt alleen nog op het vlak van je identiteit.” “Die strijd is maar op één manier te vinnen: je steeds opnieuw overgeven aan de bron van genade. Telkens weer capituleren voor God. Capitulatie aan hem is de enige echte weg naar vrijheid.”

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder