Grenzen & Kinderen (3)


Vanaf hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 13 (deel 2) in het boek 'Grenzen & Kinderen' schrijven Cloud en Townsend over tien wetten of principes over grenzen. Tien principes die kinderen moeten kennen over het stellen van grenzen. ‘Deze principes zullen je helpen grenzen te stellen op veel vlakken van het leven thuis met je kinderen. Gebruik ze om je kinderen te brengen op het punt dat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen.’ Het gaat om de volgende tien wetten:
  1. de wet van zaaien en oogsten;
  2. de wet van verantwoordelijkheid;
  3. de wet van macht;
  4. de wet van respect;
  5. de wet van motivatie;
  6. de wet van evaluatie;
  7. de wet van vooruitgang;
  8. de wet van jaloezie;
  9. de wet van activiteit;
  10. de wet van onthulling. 
In hoofdstuk 14 (deel 3) schrijven Cloud en Townsend dat kennis van deze zaken en inzicht niet genoeg zijn. ‘Als je dit boek op tafel legt of onder het kussen van je kind, zal hem dat niet veel goed doen. Het is tijd om aan de slag te gaan. In dit hoofdstuk worden je zes stappen aangereikt voor toepassing van grenzen bij je kind.’ Zeg maar een stappenplan. 

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder