Vrijheid van denken


In de zaterdagbijlage van het ND van 30 maart was een portret opgenomen van Tjerk Oosterkamp met de titel ‘Gelovige met een vrij brein’. In dit artikel voert Oosterkamp o.a. een pleidooi voor de vrijheid van denken. Volgens hem is die vrijheid noodzakelijk als basis voor goede wetenschap, maar ook voor het geloof in Jezus Christus.

“Wat ik wil bewerkstelligen is dat mensen merken dat keuzes waardevol zijn, maar ook dat het slechts keuzes zijn. Niet dat ze er niet toe doen, want de gevolgen van die keuzes maken wel degelijk verschil uit. 1) Maar je bent vrij om je keuze te herzien. Ik wil mensen gevoelig maken voor: ik had deze situatie ook zó kunnen aanvliegen en dan had ik anders gereageerd. Dat zorgt voor begrip.”

“Ik ken geen religieuze traditie die dat doet op de manier waarop Jezus dat doet (AG: Jezus spreekt op een heel bijzondere, unieke manier over lijden en troost). Dat Hij zegt: ik stel de vrijheid voorop, ik zal u vrij maken. Dat betekent ook: als je gebukt gaat onder het dogma van de een of ander, dan kun je naar Jezus. Dan kun je Jezus woorden uit de mond plukken en die woorden omhoog houden tegen de kerkenraad die jou iets probeert op te leggen. De kerk bestaat uit mensen en mensen hebben de neiging hun wil aan anderen op te leggen, net zoals ik de neiging heb om mijn kinderen mijn wil op te leggen. Die neiging probeer ik te onderdrukken, en Jezus gaat me daarin voor. Dus mijn troost vind ik in wat Jezus zegt over lijden en vergeving en over vrijheid.”

1) Zie mijn blog ‘De wet van oorzaak en gevolg

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder