Posts

Posts uit december, 2017 weergeven

God, het christelijk geloof, het christendom en namaakgoden

Tim Keller heeft naast Bij je volle verstand– Een uitnodiging voor sceptici nog een ander boek voor ‘sceptici’ geschreven, namelijk In alle redelijkheid – Christelijk geloof voor welwillende sceptici. Wat is nu het verschil tussen deze twee boeken?
In In alle redelijkheid (2008) gaat het over de grootste zeven bezwaren en twijfels aan het adres van het christendom die Keller de afgelopen jaren is tegengekomen en de redenen die onder het christelijke geloof liggen (p.17). In Bij je volle verstand zegt Keller er dit over: ‘Een aantal jaren geleden schreef ik In alle redelijkheid. De Engelse titel, The Reason for God, geeft aan dat er in dat boek een pleidooi gevoerd wordt in de vorm van een set argumenten om God en het christelijk geloof serieus te nemen. Er zijn weliswaar veel mensen die wat aan dat boek gehad hebben, maar veel anderen vinden dat er nog een stap aan vooraf zou moeten gaan. Velen van hen beginnen niet eens aan de zoektocht omdat het christendom om eerlijk te zijn niet r…

Vrijheid zonder grenzen is onmogelijk en ongewenst

Afbeelding
Recentelijk had ik een gesprek over het onderwerp ‘vrijheid’. In dat gesprek kwamen vragen aan de orde zoals: Is vrijheid onbegrensd?Hoeverre gaat vrijheid in relaties?
Tim Keller schrijft in zijn boek Bij je volle verstand ook over vrijheid en wel in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk gaat het o.a. om de vraag: ‘Waarom heb ik niet de vrijheid om te leven zoals het mij goeddunkt, zolang ik anderen maar geen kwaad doe (p.120)?’ Vrijheid is volgens Keller een van de vaste gegevens van het menselijk bestaan, dingen waar we niet zonder kunnen (p.261). Inderdaad, individuele vrijheid is belangrijk. Keller geeft aan dat in onze samenleving/ cultuur vrijheid echter niet slechts als belangrijk wordt gezien, maar als ‘het ultiem goede’, het ‘hoogste goed’ (p.123). ‘Vrijheid is gaan betekenen dat er geen beperkingen of restricties meer voor ons bestaan (p.124).’ Vervolgens gaat hij uitleggen waarom vrijheid op deze manier onwerkbaar, onmogelijk is.
Vrijheid is praktisch gezien niet werkbaar Bij de defi…

Kennis heeft een objectieve en subjectieve kant

Afbeelding
Één van de zinnen waarmee Keller mij bij het lezen van Bij je volle verstand triggerde, was deze: ‘Zowel zij die in God geloven als zij die dat niet doen komen op hun standpunten uit door een combinatie van ervaring, geloof, argumentatie en intuïtie (p.10).’ Verderop in het boek schrijft hij er opnieuw over en lezen we o.a.: ‘Sociaal wetenschappers hebben beargumenteerd dat we iets uiteindelijk ‘voor waar houden’ door gebruik te maken van een hele reeks methoden, waaronder analytisch denken, ervaring, invoelen of ‘mentaliseren’, en intuïtie (p.54).’ Mensen proberen de werkelijkheid te begrijpen ‘door middel van een proces dat rationeel, persoonlijk, intuïtief en sociaal is (p.54).’
Op basis hiervan trekt Keller de conclusie: ‘De rede werkt niet zelfstandig en kan dat ook niet (p.54).’ Mensen komen dus niet uit bij argumenten alleen door er verstandelijk over na te denken en verstandelijk te redeneren. In zo’n proces van nadenken en redeneren spelen ook andere factoren een rol (persoon…

Tim Keller - Bij je volle verstand

Afbeelding
Recentelijk verscheen de Nederlandstalige versie van het boek Bij je volle verstand – Een uitnodiging voor sceptici van Tim Keller. In het boek vergelijkt Keller de overtuigingen en beweringen van het christelijk geloof met die van de seculiere visie. Hij beantwoordt daarbij de vraag welke overtuiging en bewering zinniger is in het licht van een complexe wereld en de menselijke ervaring (p.11).
In het Woord vooraf legt Keller eerst uit welke betekenis hij met het woord ‘seculier’ aanduidt. Hij gebruikt het woord in de volgende twee betekenissen: ‘Een seculier iemand weet niet of er een God of een bovennatuurlijke werkelijkheid buiten de natuurlijke werkelijkheid bestaat. In deze opvatting is er voor alles een wetenschappelijke verklaring.’De term kan ook betrekking hebben ‘op een bepaald soort cultuur met zijn eigen gezichtspunten en verhalen. Een seculiere tijd is een tijdperk waarin alle aandacht uitgaat naar het saeculum, het hier en nu, zonder enige notitie van de eeuwigheid. De zi…