God, het christelijk geloof, het christendom en namaakgoden

Tim Keller heeft naast Bij je volle verstand – Een uitnodiging voor sceptici nog een ander boek voor ‘sceptici’ geschreven, namelijk In alle redelijkheid – Christelijk geloof voor welwillende sceptici. Wat is nu het verschil tussen deze twee boeken?

In In alle redelijkheid (2008) gaat het over de grootste zeven bezwaren en twijfels aan het adres van het christendom die Keller de afgelopen jaren is tegengekomen en de redenen die onder het christelijke geloof liggen (p.17). In Bij je volle verstand zegt Keller er dit over: ‘Een aantal jaren geleden schreef ik In alle redelijkheid. De Engelse titel, The Reason for God, geeft aan dat er in dat boek een pleidooi gevoerd wordt in de vorm van een set argumenten om God en het christelijk geloof serieus te nemen. Er zijn weliswaar veel mensen die wat aan dat boek gehad hebben, maar veel anderen vinden dat er nog een stap aan vooraf zou moeten gaan. Velen van hen beginnen niet eens aan de zoektocht omdat het christendom om eerlijk te zijn niet relevant genoeg lijkt om energie in te steken (p.13).’ Die ‘stap eraan vooraf’ vinden we terug in Bij je volle verstand. Daarin maakt Keller duidelijk waarom het christendom relevant is, het waard is om een zoektocht te ondernemen richting het christendom.


Maar, is dat wel de juist insteek? Het zoeken naar argumenten om God serieus te nemen en de relevantie van het christendom aan te tonen? Alain Verheij schreef hierover een blog met als titel: ‘In plaats van het bestaan van een God te verdedigen, zegt Alain, zouden christenen zich eens wat meer moeten bezighouden met het ontmaskeren van valse goden.’ Zonder de vraag of dit wel de juiste insteek is te beantwoorden, is mijn primaire reactie dat Keller ook een boek heeft geschreven waarmee christenen valse goden kunnen ontmaskeren: Namaakgoden – De lege beloften van geld, seks en macht, en de enige werkelijke hoop (2009). 

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder