Verandering denkwijze heeft grote gevolgen!

Wat Loonstra schrijft over twee op elkaar botsende denkstructuren doet mij denken aan Edith Eger en haar boek Het geschenk. Zij schrijft in haar boek het volgende: ‘Onze manier van denken veranderen, verandert niet alleen onze relatie, maar ook onze opvattingen, de manier waarop we de wereld zien en ervaren.’ Misschien mag ik het zo met andere woorden zeggen: Door onze manier van denken (=denkwijze) te veranderen, verandert ons mensbeeld en ons wereldbeeld.

Maar hoe moeten we onze manier van denken veranderen? Eger schrijft hierover in het hoofdstuk over de gevangenis van starheid. Wij kunnen ons denkwijze veranderen door in onze kracht te gaan staan. Door sterker te worden: je leven in eigen hand te nemen. Door omstandigheden niet te benaderen met starheid maar met flexibiliteit. En ‘flexibiliteit is kracht’ volgens Eger. Door te ontdekken (je bewust te worden) dat de waarheid en de wereld veelal complexer is dan oorspronkelijk gedacht. Die bewustwording verandert je denkwijze. En die verandering heeft positieve gevolgen voor je relaties en je wereldbeeld. 

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder