Begrijpen wij genade?

Ik eindigde m’n vorige blog met de vraag: Hebben wij echt begrepen hoe kostbaar genade is? Het lijkt mij geen overbodige vraag. Bonhoeffer en Arie de Rover laten zien hoe vlak onze beleving van genade kan zijn. Hoe theoretisch en oppervlakkig. Ook zal de mens van nature (!) gaan voor goedkope genade en dus niet voor kostbare genade. Begrijp ik, begrijpen wij werkelijk wat genade betekent?

Ik moest hieraan ook denken toen ik Kolossenzen 1 las: “Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep.” Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Niet alleen horen over genade maar ook de echte betekenis begrijpen. Alleen door horen én begrijpen ontstaat vruchten van het geloof en groei. Ontstaan veranderingen in je (geloofs)leven.

Ook las ik nog eens terug wat ik op mijn blog ‘Veranderen door te begrijpen’ schreef. Ik schrijf daar dat Keller de gelijkenis van de zaaier (Matteüs 13) aanhaalt in zijn boek ‘De vrijgevige God’: “Drie groepen mensen ‘ontvangen’ het evangelie en nemen het aan, maar bij twee daarvan groeit geen veranderd leven op. De enige groep mensen bij wie een veranderd leven opkomt, heeft niet harder gewerkt of is niet gehoorzamer geweest; het ‘zijn zij die het woord horen en begrijpen’.” Dat zijn mensen die begrijpen hoe kostbaar de genade is. Hoe ernstig God de zonde neemt en dat hij ons er alleen van redden kon tegen oneindige kosten voor hemzelf. Een veranderend leven heeft alles te maken met horen én de echte betekenis begrijpen. Begrijp ik, begrijpen wij echt wat genade is?

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder