Alles kan een namaakgod zijn

Ik las laatst het boek ‘Namaakgoden’ van Tim Keller. De ondertitel van het boek is: ‘De lege beloften van geld, seks en macht, en de enige werkelijke hoop.’ Keller legt in dit boek uitgebreid uit wat wij moeten verstaan onder namaak- of afgoden en afgoderij.

Afgoden zijn volgens Keller (veelal) goede dingen – zoals een geslaagde carrière, liefde, materiële bezittingen, het gezin zelfs – die door een mensenhart worden veranderd in ultieme zaken. “Ons hart vergoddelijkt deze dingen en maakt ze tot centrum van ons leven. We denken dan dat die dingen zin en zekerheid en vervulling zullen schenken als we ze hebben.” Iets wat op zichzelf genomen goed is, krijgt ultieme waarde toegedicht, vormt een absolute waarde. Afgoderij is: “Alles wat belangrijker voor je is dan God, alles wat je hart en verbeelding meer in beslag neemt dan God, alles wat je zoekt om ervan te ontvangen wat alleen God kan geven.” “Is er iets dat voor je geluk, de zin van je leven en je identiteit van fundamenteler belang wordt dan God, dan is het een afgod.”

Bij alles in ons leven waar niet God op de eerste plaats staat (en dus een namaakgod), is er sprake van afgoderij. Volgens Keller kan alles als namaakgod functioneren en vooral de beste dingen van het leven kunnen dat. Dus niet alleen geld, seks en macht kunnen afgoden zijn, maar ook je vrouw of man, je kinderen, het voldoen aan verwachtingen, de kerk, leerstellige waarheden, geestelijke gaven, een moreel verantwoord leven, etc.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder