Geen opwekking zonder berouw

Reinier Sonneveld schrijft in ‘Het goede leven’ over een opwekking. Wat is een opwekking eigenlijk? Wikipedia geeft daarop een antwoord. Ook Reinier beantwoordt die vraag en wel zo: “(…) de periodes dat de kerk uit een geestelijke dood opstond, meer dan ooit weer Jezus gingen bewonderen en vol van hem werd.” Het antwoord van Keller op die vraag is: “Hij (AG: Richard Lovelace) leerde ons dat de opwekkingen plaatsvonden toen predikers mensen tot het inzicht brachten, dat het grootste deel van hun leven zelfrechtvaardiging was. Veel christenen aanvaarden wel dat ze gered zijn door genade en niet door werken, maar weten niet hoe het uitwerkt in hun leven. Op het moment dat christenen er echter achter komen wat de gevolgen zijn van het nieuwe leven, is dat heel bevrijdend en resulteert dat in een moment van vernieuwing.”

Reinier schrijft dat elke grote opwekking begint met berouw. “We hebben het fout gedaan en het moet radicaal anders. Zonder zo’n diep ervaring van zonde zal er nooit meer een vernieuwing komen in de westerse kerk.” Geen opwekking dus zonder zondebesef. Het is een koppeling die ik overal lees. Bijvoorbeeld bij Kamsteeg in ‘Dit is mijn passie’, en ook bij ‘Gods plannen voor jou’ van J.I. Packer. Maar waarom is deze koppeling tussen opwekking en berouw/zondebesef nodig?

Een opwekking begint met het zoeken naar God op nieuwe manieren en het aan de kant zetten van verkeerde dingen. “We kunnen ons afwenden van onze zonden en daarmee de weg van de Here effenen, wegversperringen opruimen en een snelweg voor God in ons leven creëren.” “Alleen als we de heilige Geest weer toelaten, de Geest ‘die duidelijk maakt wat zonde, gerechtigheid en oordeel is’, alleen dan kan de kerk weer vitaal worden. Opwekking heeft te maken met de weg teruggaan naar huis (jongste zoon in Lucas 15), bekering, wegdoen van zonden, ruimte geven aan de Geest. Ja, opwekking heeft alles te maken met zondebesef en berouw.

Reacties

 1. Opwekking begint dus op je knieën...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Citaat artikel AG:
  “Alleen als we de heilige Geest weer toelaten, de Geest ‘die duidelijk maakt wat zonde, gerechtigheid en oordeel is’, alleen dan kan de kerk weer vitaal worden.

  Denk dat dit een zin is die de kern van het probleem laat zien. Er wordt nog veel gedacht: het geloof en de Geest worden door God gegeven en daar kan je zelf niets aan bijdragen, omdat dan zelf aan onze rechtvaardiging bijgedragen wordt (eigen verdienste). Dus zoals ik dat noem (zonder beledigend te zijn): "de marionet theorie" waarbij God ons leven bestuurd en we oneerbiedig gezegd aan een touwtje zitten. Probleem van deze gedachte kan zijn dat dan niet meer naar binnen gekeken wordt.

  We zijn echter geschapen met een vrije wil en dat blijkt o.a. duidelijk uit Genesis. Er is een keuze voor een leven met en zonder God (o.a. Rom. 1). We kunnen de Geest toelaten (of afstoten) en in ons laten werken. Dan wordt inderdaad duidelijk hoe we als christen in het leven mogen staan en voor God mogen leven. Dat is een leven vol dankbaarheid en besef van genade. Dat zorgt voor een verandering (opwekking) in je leven. Waarbij uiteraard geen sprake is van eigen verdienste. Daar is de Bijbel ook heel duidelijk over.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Kleine maar niet onbelangrijke aanvulling op mijn vorige reactie. Dit. n.a.v. de tekst van "Dagelijks Woord".

  Johannes 14:
  23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.

  Het begint (en eindigt) allemaal bij de Liefde voor Jezus. Wat een belofte hebben we dan.
  Hebben we Jezus echt lief? Ons antwoord op deze vraag is dus allesbepalend voor ons leven.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Inderdaad, wat is Jezus duidelijk in zijn antwoorden aan de apostelen. Vers 21 laat ook heel duidelijk zien wat Hij verstaat onder: Jezus liefhebben. "Wie mijn geboden kent en zich er aan houdt, heeft mij lief".

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Uit liefde voor Jezus houden we Zijn geboden.
  Het houden van Zijn geboden (zonder liefde voor Jezus)is nutteloos en heeft geen waarde.
  We houden de geboden niet om er ook maar iets van onze rechtvaardigheid mee te verdienen - dat is ook onmogelijk. Deze rechtvaardiging van God naar de mens berust op geen enkele wijze op onze eigen verdienste, maar op de dood van Jezus aan het kruis.
  Joh.14:
  15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
  Wet en geboden zijn goed en door God gegeven, maar kunnen we voor God niets mee verdienen door ze te houden. Dat is het mooie van het geloof. Rechtvaardiging is uit geloof en niet uit werken.

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder