Goed en kwaad (1)

Een artikel in het Nederlands Dagblad van 19 juli 2017 deed mij weer het boek ‘4 stappen naar een sterke identiteit’ van Henry Cloud uit de boekenkast pakken. Het artikel kreeg de titel ‘Ergernis en maat’ mee en begint zo: ‘ …. Als de kerk in leer en zeden bijna geheel besmet is, is dat nog geen reden zich van die kerk af te scheiden.’ Het artikel gaat o.a. over het verdragen van de onvolmaaktheid van het leven. De schrijver van dit artikel, Hans Werkman, refereert hiermee aan wat Calvin schreef in zijn Institutie.  Dit artikel gebruik ik hier als aanleiding, als illustratie. Het gaat mij in deze blog vooral over het boek van Henry Cloud. 

Dr. Henry Cloud schrijft over de bedoeling die hij heeft met zijn boek het volgende (p.12 - 13):

Ik wil laten zien dat er bijbelse oplossingen zijn voor je strijd met depressie, angst, paniek, verslaving en schuldgevoel, en dat deze oplossingen liggen in bepaalde ontwikkelingstaken.

Dit zijn taken die je hoogstwaarschijnlijk niet hebt afgerond toen je opgroeide. Werken aan deze taken brengt de verandering die geneest. Deze taken houden in dat je volwassen wordt en groeit in het ‘lijken op
degene die je heeft gemaakt.’

In de loop van mijn eigen geestelijke en professionele reis heb ik vier aspecten leren onderscheiden van Gods persoonlijkheid die, als we ze zouden ontwikkelen, ons dagelijks functioneren enorm zouden verbeteren. God is in staat vier dingen te doen die wij, (…), moeilijk vinden:
  1.   ons hechten aan anderen;
  2.   onafhankelijk zijn van anderen;
  3.    goed en kwaad op orde hebben;
  4.    verantwoordelijkheid nemen als volwassen persoon.’
Cloud noemt deze vier aspecten ‘fundamentele ontwikkelingstaken’. We schieten allemaal te kort volgens Cloud op alle vier de aspecten. In zijn boek werkt hij deze ontwikkelings­taken verder uit.

Het genoemde artikel deed mij denken aan de derde ontwikkelingstaak: goed en kwaad op orde hebben. Het artikel betoogt namelijk dezelfde zaken als Cloud in deel 4 (vanaf hoofdstuk 11) van genoemd boek. 


Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder