Ontdek je echte ik

Ik schreef eerder (in mijn blogs over ‘goed en kwaad’) over het werkelijke ik en het ideale ik. David G. Benner schrijft vanuit christelijk spiritueel perspectief over het echte ik en het onechte ik in zijn boek: Gods geschenk jezelf te mogen zijn – Ontdek je echte ik.

In de Inleiding van het boekje schrijft Benner over ‘het geestelijke veranderingsproces van de christen’. Het doel van dat proces of die reis is volgens Benner ‘de transformatie van het ik’. Het gaat daarbij om het kennen van jezelf (je ik) en van God. Je echte ik is een ik-in-Christus. ‘…. als we meer en meer worden als Christus, worden we meer ons eigen, unieke, echte ik.’ Hoe meer we gaan lijken op Christus, hoe meer we de mens worden die God bedoeld had en heeft. Benner schrijft in zijn boekje over zelfkennis, identiteit en authenticiteit. Het gaat over je (geestelijk) verlangen naar uniekheid (uniciteit). Het zijn voor Benner niet alleen maar psychologische begrippen, maar zeker ook geestelijke begrippen. Ze spelen een belangrijke rol in het geestelijk veranderingsproces van christenen.

Het boek is opgezet rond drie basisbehoeften die alle christenen tegenkomen als ze God willen dienen. Deze basisbehoeften vind je terug in de indeling van het boekje:
  1. Hoofdstuk 1: Uitleg samenhang tussen God kennen en jezelf kennen.
  2. Hoofdstuk 2: De behoefte God zo te kennen, dat we hem ontmoeten in de diepten van ons zijn, en dat deze kennis ons van binnenuit transformeert.
  3. Hoofdstuk 3 – 5: De behoefte onszelf te kennen, gebaseerd op de ontdekking hoe we door God gekend zijn.
  4. Hoofdstuk 6: De behoefte onze identiteit, vervulling en roeping te vinden in ons verborgen ik in Christus. 

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder