Kies voor vrijheid

Ik las afgelopen weekend in het Nederlands Dagblad het artikel Er is een revolutie van liefde nodig. Een artikel geschreven door Samuel Lee vanwege zijn afscheid als Theoloog des Vaderlands. ‘In een open brief blikt hij terug op acht thema’s die hem het afgelopen jaar bezighielden.’ De brief is ook gepubliceerd op zijn website.

Eén van de thema’s is vrijheid. Hij schrijft: ‘Maar wat is vrijheid eigenlijk en wat doen we ermee? Vrijheid is niet: alles kunnen doen of zeggen wat je maar wilt. Vrijheid begint altijd met afspraken maken met God, met jezelf en je medemens, over hoe je samenleeft met elkaar binnen bepaalde grenzen. Die afspraken houden in dat je elkaar respecteert en hooghoudt. Mens-zijn houdt in: je mag alles, maar er is een grens.’ (…) ‘Zonde is dus het schenden van de vrijheid. Het verbreekt je harmonie met God, met jezelf en je medemens.’ Lee schrijft dus over begrensde vrijheid. 

Samuel Lee noemt vervolgens een preek die Jezus hield (Lucas 4 : 16 – 19). ‘Jezus zegt in die synagoge dat Hij gekomen is om aan armen het goede nieuws te brengen en gevangenen en onderdrukten vrijheid te geven.’ Jezus bracht in die preek een boodschap van vrijheid. ‘Jezus bedoelde denk ik vooral: geestelijke vrijheid, innerlijke vrijheid. Wanneer je innerlijk niet vrij bent, kun je niet vrij leven.’ 

Die doet mij denken aan Het geschenk van Edith Eger. Eger schrijft in genoemd boek over de vrijheid. Ze roept ons op om er voor te kiezen de in haar boek beschreven mentale gevangenissen op te geven en te werken aan jezelf, desnoods met hulp van anderen. Jezelf te bevrijden. Wie zou niet echt vrij willen zijn? Kies ervoor! Werk er aan! Wij zijn gemaakt om vrij te zijn!

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder